Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 1

Skapad 2020-12-16 15:11 i Sundby skola Ekerö
Religion
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur är vårt samhälle format utifrån religion? Vad finns det för olika religioner? Vad innebär religion?

Innehåll

I detta arbetsområdet ska vi fördjupa oss inom religion. Vad är religion? Hur påverkar religionen oss? Vad finns det för lika religioner? Vad innebär det att tillhöra en religion? Vi kommer att arbeta med religion under 12 veckor och sträcker sig in på vårterminen.

Genom arbetsområdet kommer eleverna att utveckla sin metakognitiva, kommunikativa samt begreppsliga förmåga. Den metakognitiva förmågan kommer de att utveckla genom att kunna tolka och reflektera kring religion. Den kommunikativa förmågan kommer de att utveckla genom att diskutera och motivera sina åsikter och ståndpunkter. Eleverna kommer att utveckla sin begreppsliga förmåga genom att kunna förstå innebörden av begreppen och koppla dem till sin vardag samt genom att använda begreppen i olika sammanhang.

Begrepp vi kommer att arbeta med:

Kristendom

 • Bibeln
 • Jesus
 • Kyrkan
 • Präst
 • Kors
 • Gud
 • Högtider: Jul och Påsk

Judendom

 • Synagoga
 • Tora
 • Davidsstjärna
 • Rabbin
 • Högtider: Sabbat, Chanukka

Islam

 • Halvmåne
 • Imam
 • Koranen
 • Moske
 • Muhammed
 • Muslimer
 • Högtider: Ramadan

 

I åk 1 kommer vi att först arbeta med att benämna kristendomen, islam och judendomen. Vi kommer att lära oss om vad det innebär att tillhöra en religion och vad som skiljer religionerna åt. Vi kommer att gå in på några viktiga begrepp i varje religion och lära oss om vad de begreppen betyder samt de olika religionernas symboler. 

Därefter kommer vi gå mer in på kristendomen och läsa ur berättarbibeln. Vi kommer att lära oss om varför kristna firar jul och påsk.

Detta arbetsområdet kommer eleverna att få möjlighet att arbeta enskilt, i par, grupper och i helklass. Vi kommer att ha många diskussioner och eleverna kommer att få berätta om sina egna erfarenheter och kunskaper om religion. Vi kommer att läsa ur  Puls SO-boken, Boken om SO 1-3 och kolla på filmer som är kopplade till religionen. 

Eleverna kommer att bedömas kontinuerligt medan vi arbetar genom enskilda uppgifter, parövningar, gruppuppgifter samt genom diskussioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: