Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering om Ute -Ugo

Skapad 2020-12-16 15:20 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Lärvänner är ett redskap som hjälper barnen och ger de möjlighet att utvecklas och lära sig om olika ämne. lärvännerna är sju figurer och varje figur handlar om ett ämnesområde som är hjärtrud, alfa-beta, räkne-reza, ute-ugo, krea-tiva, lek-Levi och rörelse.

Innehåll

 • Bakgrund

Ute-Ugo är en av de lärvännerna figuren som inriktar sig mot naturvetenskap . Ute-Ugo är ett verktyg som är grön färg och som man kan jobba med i olika barngrupp . Med hjälp av Ute-Ugo kommer barnen att få kunskap om naturen, olika sorters djur,växter och årstider. 

Mål 

syfte med att jobba med lärvänner ute- ugo är 

- Att barn ska få kunskap och bli medveten om hur naturen, människor, djur, och växter påverkar varandra. 

- Stärka  barnens förmåga genom att skapa , bygga med hjälp av olika natur material och tekniker .

Metod och Genomförande

 

Vi på gul avdelning har börjat arbeta med lärvänner Ute -Ugo från höst termin 2018 . Vi har använd olika metoder  och genomförde olika aktiviteter som det är viktig för att stimulera barns utveckling och väcka deras nyfikenhet och intresse om natur.Med hjälp av ute-ugo så genomförde barnen olika experiment angående snö , vatten och temperaturen .  Vi genomförde olika aktivitet angående Earth hour , som till exempel plocka skräp från marken . Barnen  skapade blommor med hjälp av handavtryck . Barnen planterade också blommor i var sin kruka  sedan kommer de att observerar hur  blommor kommer att växa  upp från ett litet frön. När det är hösten  kommer vi att muntlig visa för barnen om förändringen som sker i naturen och sedan  kommer vi att skapa en höst tavla. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera för att synliggöra barnens lärande processer. Vi kommer att använda olika digitala verktyg, vi använder oss av lärologgen, tar bild och video som vi sedan publicerar på unikum.

 

 Utvärdering  -Uppföljning 

 

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: