Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: English Speaking Countries - My Own Project

Skapad 2020-12-16 17:03 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer denna termin arbeta med ett eget projekt om ett valt engelskspråkigt land. Du kommer få leta information om landet och skriva en faktatext för att sedan skapa en digital presentation och redovisa muntligt.

Innehåll

Syfte: I ditt arbete kommer du att få möjlighet att arbeta med kursplanens samtliga förmågor i ämnet engelska;

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska samt i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal samt skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang i delar av världen där engelska används.

Undervisning 

Tid: Vårterminen 2021

Arbetsgång: 

 • Välja ett engelskspråkigt land, leta och välja ut fakta om landet.

 • Skriva "An introduction", "Facts about your country", "A comparison"

  • En presentation om dig själv, vilket land du valt och varför du har valt det landet.

  • Skriva en faktatext med underrubriker om ditt valda land.

  • Skriva en text där du jämför ditt land med Sverige. 

 • Bearbeta och renskriva din faktatext efter feedback från Malin.

 • Skapa en presentation i PowerPoint om ditt land.
 • Redovisa muntligt inför klassen eller spela in din presentation till Malin och redovisa i mindre grupp.
 • Skriva fem faktafrågor om ditt land.

 • Vara delaktiga i ett "lag" och "tävla" i klass-Jeopardy.

  Arbetssätt:
 • Vi kommer arbeta med ett moment i taget:

  • Välja land och söka fakta
  • Skriva "An introduction"
  • Skriva "Facts about your country"
  • Skriva "A comparison"
  • Lämna in texterna för feedback.
  • Bearbeta och renskriva faktatexten.
  • Skapa en PowerPoint om landet.
  • Skriva och lämna in faktafrågor om landet.
  • Redovisa muntligt.

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • Arbetet under lektionstid.
 • Arbetet i varje delmoment.
 • Färdiga texter och presentation.
 • Muntlig redovisning

Uppgifter

 • Magic! - s. 70-71 pronomen/ verbet är/ prata/ har.

 • Magic! - s. 70-71 pronomen/ verbet är/ prata/ har.

 • Engelska: Läxa - Hur vill du ha det?

 • Engelska: Läxa - Vad skulle du vilja?

 • Engelska: Läxa - vad skulle du vilja?

 • Engelska - läxa - vad skulle du önska?

 • Magic! - s. 70-71 pronomen/ verbet är/ prata/ har.

 • Magic 5 - Chapter 3

 • Engelska: 1. Choose your country and collect facts.

 • Engelska: 2. Write an introduction

 • Engelska: 3. Facts about your country

 • Engelska: Weekly Challenge w.2

 • Engelska: Weekly Challenge w.3

 • Engelska: Weekly Challenge w.4

 • Engelska: Weekly Challenge w.5

 • Engelska: Weekly Challenge w.6

 • Engelska: Weekly Challenge w.7

 • Engelska: Weekly Challenge w.8

 • Engelska: Weekly Challenge w.10

 • Engelska: Weekly Challenge w.11

 • Engelska: Weekly Challenge w.2

 • Engelska: Weekly Challenge w.13

 • Engelska: Weekly Challenge w.15

 • Engelska: Weekly Challenge w.16

 • Engelska: Weekly Challenge w.17

 • Engelska: Weekly Challenge w.18

 • Engelska: 4. Simple comparisons with your own experiences and knowledge

 • Engelska: Weekly Challenge w.19

 • Engelska: Weekly Challenge w.20

 • Engelska: Weekly Challenge w.21

 • Engelska: Weekly Challenge w.22

 • Engelska: Weekly Challenge w.23

 • Engelska: 5. Hand in your work to your teacher.

 • Engelska: 6. Refine and complete your text by using given feedback.

 • Engelska: 7. Make a presentation.

 • Engelska: 8. Write five questions about your country that everyone will be able to answer after seen your presentation.

 • Engelska: Test w.4 - Write a letter.

 • Engelska: To Write w.8

 • Engelska: Test w.12

 • Engelska: Test w.16

Matriser

En
Engelska: English Speaking Countries - My Own Project

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Godtagbara kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Du behöver träna på
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Att visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Att välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Godtagbara kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Du behöver träna på
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Att i muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Att i skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Att i muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Att i skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Att välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Godtagbara kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Du behöver träna på
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Att kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: