Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 2a VT2021 SA18 (50p)

Skapad 2020-12-17 10:52 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Helhetsmatris för Psykologi 2a (50p)
Gymnasieskola Psykologi
~ Här i UNIKUM får du respons på dina uppvisade kunskaper i en lärandematris. Efter varje arbetsmoment uppdateras din matris (nuläge) och du kan ta del av ett skriftligt utlåtande (kommentarer). Lärandematrisen ger dig en samlad bild över ditt kunskapsuppvisande i kursen. ~ I CLASSROOM hittar du kursbeskrivning, planering och instruktioner till alla arbetsmoment.

Innehåll

Matriser

Psk
Psykologi 2a [Lärandematris] RP

E
C
A
TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
Förändringar i samhället
Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
PERSONLIGHETSPSYKOLOGI
Förklaringar till beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
UTVECKLINGSPSYKOLOGI
Förklaringar till beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
Eleven redogör utförligt för delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
PSYKOLOGISKA SAMBAND
Använda psykologiska teorier och begrepp.
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband.
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband.
FÖRKLARINGSVÄRDE & HELHETSSYN
Värdera och resonera
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
ARV & MILJÖ
Betydelsen för hälsa och ohälsa
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
BEHANDLINGSALTERNATIV
Ge exempel och redogöra
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.
Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.
PÅVERKAS & FORMAS
av kulturer, medier och livsstilar
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar.
EGNA ERFARENHETER
Relatera och koppla
Eleven relaterar och kopplar till egna erfarenheter med enkla resonemang.
Eleven relaterar och kopplar till egna erfarenheter med välgrundade resonemang.
Eleven relaterar och kopplar till egna erfarenheter med välgrundade och nyanserade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: