Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 8B Industriella revolutionen V.51 samt V 2-3

Skapad 2020-12-17 13:39 i Tråsättraskolan Österåker
Arbetsområde kring amerikanska, franska och industriella revolutionen där vi tar hänsyn till händelseförlopp, utveckling och konsekvenser.
Grundskola 7 – 9 Historia
Den så kallade Industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia och den ligger bakom mycket av hur våra samhällen och levnadsvillkor ser ut än idag i världen. Därför har den kommit att kallas en revolution.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet


Vi kommer att läsa om den industriella revolutionen, som började i Storbritannien på 1700-talet. Revolutionen skiljer sig från andra revolutioner både vad gäller hur den uppstår samt hur länge den pågår. Den industriella revolutionen förändrar de flesta människors sätt att försörja sig. Vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och detta har skapat den tid vi lever i idag. 

Vi kommer dessutom få en inblick i hur industrialiseringen gick till i Sverige.

Planering vecka 2-3, 2021:

V. 2 Repetition Industriella revolutionen, genomgång källors trovärdighet

v. 3 Inlämningsuppgift "Barnarbete", inlämnas senast den 25/1- V. 4.

 

Arbetssätt/arbetsformer

Film på sli.se "Den industriella revolutionen"

Kapitel i boken Industriella revolutionen

 • orsaker till industriella revolutionen
 • hur samhället förändrades genom revolutionen
 • konsekvenser av industriella revolutionen
 • Historiska källor, vad kan historiska källor berätta för oss om hur människors levnadsvillkor var och förändrades.
 • Industrialiseringen i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Industriella revolutionen ht-vt 2020

Rubrik 1

Uppnår ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband och skillnader
Samband och skillnader mellan industrialiseringen i Storbritannien och Sverige. Hur, när och var började revolutionen i respektive land? Hur såg länderna ut innan revolutionen? Hur utvecklades revolutionen i de olika länderna? Samt konsekvenser i Sverige samt Storbritannien?
Arbetet når ej målen för att se skillnader och samband mellan Sverige och Storbritannien under industriella revolutionen.
Du kan på ett grundläggande vis se något samband och någon skillnad av industriella revolutionen mellan Sverige och i Storbritannien.
Du kan se flera samband och skillnader av industriella revolutionen mellan Sverige och i Storbritannien. Du utvecklar resonemanget och visar förståelse för hur industriella revolutionen utvecklas olika i de båda länderna och varför.
Du kan se flera samband och skillnader av industriella revolutionen mellan Sverige och Storbritannien. Du utvecklar i flera led resonemanget och visar djupare förståelse för hur industriella revolutionen utvecklas olika i de båda länderna och varför.
Använda källmaterial
Arbetet når ej målen för användandet av historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och källornas trovärdighet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra väl utvecklade och under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Du använder inte historiska begrepp på ett i fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: