👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7: Projekt Ägglandaren

Skapad 2020-12-17 14:32 i Tappströmsskolan Ekerö
Projekt: Ägglandare inkl. innovationsprocess, teknisk ritning, hållfasthet och teknisk rapport.
Grundskola 7 – 9 Teknik
På tekniken i årskurs 7 ska vi arbeta med innovationsprocessen - hur vi går från idé till färdig produkt. Vi ska lära oss lite om hållfasthet, så att vi tänker rätt när vi konstruerar våra ägglandarprylar. Vi ska även lära oss att göra en teknisk ritning i 3D, med hjälp av programmet SketchUp.

Innehåll

Projekt: Ägglandaren.

Uppgift: Er uppgift är att tillverka en ägglandare som skyddar ett rått ägg, så att det klarar ett fall på ca 7 m (från salsfönster F21/F22 ned på marken utanför) utan att gå sönder.

Till ert förfogande har ni byggmaterial enligt materiallistan inne i TEAMS. Alla material ni använder kostar pengar (stash), och ett delmål är att hålla nere materialkostnaden. Ett annat delmål är att reflektera över materialets påverkan på naturen och miljön. Tänk hållbart, lätt, billigt.

Ni skriver dagbok/lektionslogg och teknisk rapport, samt CAD-ar en digital ritning enskilt och ni gör alla andra moment som grupparbete.  

 

Veckoplan i Teknik Årskurs 7

Projekt: Ägglandare

Vecka

Tid

Moment

v.1

Lektion 1:

Presentera Teknikområdet och tonvikten på Ägglandare och den kreativa processen.

·         Uppgiftspecifikation

·         Börja skissa

 

Lektion 2:

Hållfasthetslära – Korrigera sina skisser, skisser klara denna vecka.

 

Lektion 3:

Teknisk ritning – Gleerups ID: a902

 

 

 

v.2

Lektion 4

Gruppindelning - titta på varandras skisser och kom fram till en   
gemensam skiss som sedan gruppen ska byggas.

·         Beställer material och kollar vad det kostar. Få budget presenterat.

·         Arbeta med Gleerups Från idé till produkt. Svara på ”Testa dig”-frågorna.

·         Utefter material ni valt, börja med en teknisk ritning av er planerade ägglandare.

 

 

Lektion 5

Gleerups från idé till produkt

·         Presentation av Sketchup inför

·         Ritteknik

 

 

Lektion 6

 (Halvklass) Börja bygga ägglandare

 

 

 

v.3

Lektion 7

Designa hus i SketchUp. Övning i cad och ritteknik.

 

Lektion 8

 Halva klassen: Gör ritning av ägglandaren i Google Sketchup

Andra halvan: konstrurerar ägglandare

 

Lektion 9

-studiedag fredag (Valborgsmässoafton)

 

 

 

v.4

(18)

Lektion 10

Halva klassen: konstruera ägglandare.

 

 

Lektion 11

Hur man skriver teknisk rapport.

Påbörja rapport och lägg in gruppens skiss fotograferade skiss och CAD-ade SketchUp-ritning i den.

 

Lektion 12

Konstruera! 

 

 

 

 

v.5

 (19)

Lektion 13

Rapportskrivning enligt mall.

 

Lektion 14

Dags för ÄGGFINALEN!  Ägg delas ut, landare släpps en och en genom fönstret. När din grupp har släppt landaren och städat undan (inklusive eventuell äggröra), så ska ni skriva vidare på er rapport.

 

 

Lektion 15

Lediga – Kristi Him

     

v.6

(20) 

Lektion 16

Eventuell äggfina om någon grupp ännu inte är klar.

Skriv färdigt din tekniska rapport. 

 

 

 

Lektion 17

3D-ritning i Sketchup

RAPPORTEN SKA LÄMNAS IN SENAST KL. 22:30

 IDAG ONSDAGEN DEN 20e MAJ.

 

 

Lektion 18

3D-ritning i Sketchup

 

 

 

 

v.7

(21)

Lektion 19

3D-ritning i Sketchup

 

 

Lektion 20

Teknikhistoria

 

Lektion 21

Teknikhistoria

 

 

 

v.8

(22)

 

 Lektion 22

Lektion 23

Lektion 24

Gleerups Fundera och konstruera Id a577

Teknikhistoria

 

 

Inlämning: tisdagen den 25e maj, 2021

Förmågor att bedöma:

 • ·         Tekniska lösning av ägglandaren
 • ·         Utföra konstruktionsarbete
 • ·         Teknisk dokumentation, inklusive rapport och CAD-ritning

 

Uppgifter

 • Teknik: mini-läxa om en uppfinning till fre 28/5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9