Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera text + leda och delta i diskussion

Skapad 2020-12-17 21:02 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få utveckla din ledaregenskap genom att hålla i en diskussion. I samma uppgift utvecklar du din läsförståelse och hur du deltar i ett samtal på bästa sätt.

Innehåll

Planering och arbetsgång finns i classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Presentera text samt leda och delta i diskussion

Presentera

E
C
A
Sammanfattar
kortfattat men man förstår ändå i stora drag vad texten handlar om
något längre och sammanhängande så att man förstår vad texten handlar om
längre och tydligt sammanhängande men innehåller för den sakens skull inte onödiga detaljer
Framför åsikter
genom att säga vad du tycker om den
genom att säga vad du tycker om den och ge någon motivering
genom att säga vad du tycker om den med både motivering och exempel från texten
Kommunicerar
genom att titta upp, tala tydligt och försöka att visa engagemang
genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
genom att titta upp, tala tydligt och presentera texten på ett intresseväckande och engagerande sätt
Använder språket
som kännetecknas av enkla ord och en del slang
som kännetecknas av en blandning av enkla ord och en del svåra ord som elever i åk 7-9 förstår
som kännetecknas av svåra ord som elever i åk 7-9 förstår

Leda diskussion

E
C
A
Startar diskussionen
genom att kasta ut frågan till någon i gruppen eller att börja prata själv
genom att ställa frågan till någon i gruppen personligen, men visar hänsyn till att personen behöver tänka igenom sitt svar eller behöver förtydligande av frågan
genom att börja prata lite kort om sina egna tankar för att väcka ett intresse för frågan i gruppen, men tömmer inte ur ämnet utan låter sedan de andra komma till tals
Leder samtalet
genom att försöka fördela ordet mellan deltagarna och försöka se till att ni håller er till ämnet
genom att fördela ordet mellan deltagarna och se till att ni håller er till ämnet
genom att fördela ordet mellan deltagarna, se till att ni håller er till ämnet och att alla får komma till tals ungefär lika mycket
Sammanfattar
genom ett försök av till sammanfattning av er diskussion
genom att sammanfattar det viktigaste av er diskussion, men kan missa någon del
genom att sammanfatta det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Diskuterar
genom att du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter genom att du säger vad du tycker
genom att du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som gör att ni pratar vidare om ämnet t ex om något du hört eller varit med om genom att säga vad du tycker och några motiveringar om flera saker
genom att du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som gör att ni pratar vidare om ämnet eller kommer in på andra liknande saker som du hört eller varit med om genom att säga vad du tycker med både motiveringar och egna exempel om flera saker
Kommunicerar
genom att du försöker att tala tydligt och visa engagemang
genom att du ofta klarar att tala tydligt och visa engagemang
genom att du alltid klarar av att tala tydligt och visa engagemang
Anpassar
genom att du väntar på din tur utan att avbryta ibland
genom att du väntar på din tur utan att avbryta i de flesta fall
genom att du alltid väntar på din tur utan att avbryta
Använder språket
som kännetecknas av enkla ord och en del slang
som kännetecknas av en blandning av enkla ord och en del svåra ord som elever i åk 7-9 förstår
som kännetecknas av svåra ord som elever i åk 7-9 förstår

Läsförståelse

 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
E
C
A
Visar förståelse
genom att nämna någon orsak till varför något sker t ex varför förändras huvudkaraktären
genom att nämna en eller flera orsaker till varför något sker och kan även förklara lite mer om det
genom att nämna flera orsaker till varför något sker och kan förklara tydligt om det genom att t ex ge exempel från texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: