Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 8 - Ljud och Ljus (Fysik) Vecka 2 - 6 VT-21

Skapad 2020-12-17 22:10 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Ljud och ljus
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ljud (kap 3) och ljus (kap 5). Ljud är luft som vibrerar och det kan vi uppleva på många olika sätt antingen genom våra öron eller med hjälp av mätinstrument. Musik, prat, fågelsång och buller är alla exempel på ljud. Vi ska också se närmare på hur örat är byggt upp. För att kunna se måste det finnas en ljuskälla som sänder ut ljusstrålar som antingen sugs upp av underlaget (absorberas) eller studsar i olika riktningar (reflekteras). Vi ska se närmare på hur ljusstrålar beter sig när de reflekteras, ändrar riktning (brytning) eller absorberas i olika material. Vi ska lära oss om synligt ljus och ljus som inte kan uppfattas av ögat. Vi ska se närmare på hur ögat är byggt upp. Planeringen kan komma att justeras genom veckan. Det blir prov på fredagen.

Innehåll

Planering för ämnesvecka i fysik ljud (kap 3) och ljus (kap 5) 

Kom och hämta din bok innan ämnesveckan börjar!

Pga Coronaanpassningen så kommer vi laborera intensivt i halvklasser under onsdagen. I övrigt är innehållet för varje dag ganska lik som i planeringen.

Ta gärna hem boken och kolla igenom sidorna vi gått igenom under dagens lektion, men du avgör själv hur mycket du behöver läsa hemma. Ett alternativ är att göra uppgifterna som hör till varje avsnitt eller i slutet av kapitlet. Du tar själv ansvar för att ta igen det du eventuellt har missat.

 Syfte och mål:

Efter avslutat område ska du kunna följande:

- Förklara hur ljud uppstår, fortplantas och transporteras (samt hur örat fungerar).

-Förklara vad ljudvågor är och hur de kan varieras, till exempel hög/låg och stark/svag ton.

- Grundläggande om resonans, infraljud, ultraljud, buller och ljuddämpning.

- Vad ekoljud är, hur det kan användas och hur du räknar med eko.

- Använda digitala hjälpmedel för att mäta ljud, mobiltelefon/Ipad.

- Förklara hur vi kan se föremål (samt hur ögat fungerar. Förklara vad ljus är.

- Hur ljus reflekteras mot plana respektive buktiga speglar samt exempel på hur de används.

- Hur ljus går genom konkava respektive konvexa linser samt exempel på hur det används.

- Förklara ljusbrytning och totalreflektion samt hur det kan användas.

-Hur vi korrigerar synfel.

- Vad färger är i fysisk mening.

Begrepp:

Ljud: Vibration. ljudvåg, våglängd/svängning, frekvens, Hertz (Hz), hög/låg ton, stark/svag ton, ljudstyrka, resonans, ekoljud, infraljud, ultraljud, decibel (Db), dopplereffekt, (oktav).

Ljus: ljuskälla, reflektion, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, konvex lins, konkav lins, brännpunkt (fokus, f), brännvidd, skenbild, ljusbrytning, totalreflektion, optisk fiber, närsynthet, långsynthet/översynthet, spektrum, prisma. 

MÅNDAG (kap 3)

Genomgång av planeringen.

Teori: Vad är ljud  - vibrationer. Vi går igenom toner och musik och vad resonans är.  Vi ser närmare på hur vi mäter ljud och hur vi använder ljud för att "se", tex genom ekolod eller ultraljud. 

Vi ser hur örat är uppbyggt. Teoriplan finns i Teams.

Laboration:  Hur ljud uppstår och vad som påverkar tonhöjden och ljudstyrkan via gitarr, piano och xylofon.

Resonans med resonanslåda och stämgaffel.

Svängningarna kan kännas. 

Digitala mätningar med hjälp av appar.

Fysikboken  sid 76-84, 87-88

 

TISDAG (kap 3, start kap 5)

Teori:

Vilka skador som kan uppstå pga av ljud/buller och hur skyddar vi oss mot det?  Vi pratar om dopplereffekten. 

Ljus- Olika ljuskällor och hur ljus träffar ett föremål.  Vi förklarar begreppet skenbild, hur en spegel kan förstora/förminska en bild.

 

Laboration:

Tongeneratorn- vad hör vi

laserljus och speglar - vad som händer när ljus träffar olika speglar.

Fysikboken  sid 89-93, sid 132-137.

Begrepp och Frågor: sid 81: 1-6, sid 86: 1-4, sid 92: 1-6. Finalen sid 95-96: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 

 

ONSDAG (kap 5)

Teori:

Vidare genomgång med ljus - infallsvinkel, reflektionsvinkel, plana speglar, buktiga speglar, konvex och konkav, samt brännpunkt.

Vi ser vidare på hur ljus bryts när det träffar konvexa och konkava linser som finns tex i glasögon och kikare. Genomgång av begreppet totalreflektion och hur det kan användas i optiska fibrer. Vi jobbar med frågor och uppgifter från boken om vi hinner.

 Laboration:

Vi ser på hur ljuset bryts när det träffar olika material som vatten och glas. Träpinne som ligger i vatten- trolla fram ett litet föremål i en bägare med hjälp av vatten.

Vi fortsätter använda labsatserna med laser, för att se ljusbrytning. De får också testa att låta ljus gå igenom olika linser (konvexa och konkava linser)

Fysikboken  sid 138 - 140, 142 - 143. 

Begrepp och Frågor: sid 137: 1-11, sid 143: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12. Sid 148: 2, 4, 6, 7, 8.

 

TORSDAG

Teori:

Optiska instrument.

Ögats uppbyggnad och hur synfel fungerar. Vad färg är och hur ögat uppfattar färg. Vi introducerar begreppen prisma, spektrum. Har vi tur med solen, får eleverna själva testa att göra regnbågar.

Vi jobbar med frågor och uppgifter från boken. 

Laboration:

Vi kanske har en möjlighet att använda prisma (beror på solen). Vi labbar på att förklara hur man korrigerar synfel.

 

Fysikboken  sid /144 - 145), 146 - 151, (154 - 155)

Begrepp och Frågor: sid 160: 2, 3, 6, 7, 9. Finalen sid 164-165: 1, 2, 3, 5, (6), (7), 9, 11, 12.

 

FREDAG

Vi går igenom det vi inte hunnit med och repeterar det vi gått igenom under veckan. Det blir tid för självstudier och gemensamma genomgångar. Vi gör eventuella laborationer vi inte hunnit med.

Det blir prov sista lektionen.

 

Filmlänkar:

LJUD

Vi lär oss om: ljud (sli.se): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202309  (10:25)

Vad är ljud? (studi.se): https://app.studi.se/l/vad-aer-ljud (4:45) Det finns fler filmer/material om ljud på samma sida.

Ljudets magi (lång) (sli.se): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203073 (42:30)

Ljud i olika miljöer: https://www.youtube.com/watch?v=VdnSxlXMktY (0:48)

Dopplereffekt: https://www.youtube.com/watch?v=8WgSQlRymwE (0:50)

Så här fungerar örat: https://streamio.com/api/v1/videos/541938d85b90351e83000cd0/public_show?link=true&player_id=541938d85b90351e83000cd0  (1:11)

 

LJUS:

Vad är ljus? (studi.se): https://app.studi.se/search/ljus Bra filmer/material om ljud på denna sida.

Vi lär oss om: ljus (sli.se) https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201649  (12:08)

Konkav och konvex spegel (studi.se): https://app.studi.se/l/konkav-och-konvex-reflektion (2:32)

Konvex spegel: https://www.youtube.com/watch?v=6cBg_fwnu0E   (1:00)

Konkav spegel: https://www.youtube.com/watch?v=nIrv4PMscuQ (0:58)

Konvex och konkav lins (studi.se): https://app.studi.se/l/linser (5:40)

Konvex och konkav lins: https://www.youtube.com/watch?v=Am35Og8FVfk&t=163s (7:00)

Ljusets brytning (studi.se): https://app.studi.se/l/ljusets-brytning (3:35)

Ljusets brytning (power point): https://www.youtube.com/watch?v=Dh4TpPHpZdQ  (7:50)

 

Brytning och totalreflektion (sli.se): https://app.studi.se/l/ljusets-brytning-totalreflektion (4:14)

(Sammansatt version om brytning från sli.se: https://www.youtube.com/watch?v=h3dd7j-WrKg&t=264s  (7:43)

Synen (sli.se): https://app.studi.se/l/synen (5:19)

Så här fungerar ögat (Spektrum): https://streamio.com/api/v1/videos/5b5ac3a96f8d8d8f9e000008/public_show?link=true&player_id=5b5ac3a96f8d8d8f9e000008 (1:17)

Synfel: https://www.youtube.com/watch?v=kQwTSelEFIQ  (2:52)

 

Ljus och färger (power point): https://www.youtube.com/watch?v=cWbVlvH2wlU  (9:59)

 

Polaroid, polariserat glas (LTH): https://www.youtube.com/watch?v=bAwAV0as1us  (4:51)

Laser (LTH): https://www.youtube.com/watch?v=O3uKLYcDGEc (4:27)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Fysik: Akustik & optik

Ej godkänd
E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven använder fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska sammanhang som gäller energi och materia, dvs LJUD OCH LJUS
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beskriva och Förklara
Eleven visar fysikaliska samband genom resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med LJUD OCH LJUS
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beskriva och förklara
Eleven resonerar kring centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar

Fy
NO åk 8 - Ljud och Ljus (Fysik) Vecka 2 - 6 VT-21

Fysik akustik och optik åk 8

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Beskriva och Förklara
Eleven använder fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska sammanhang som gäller ljud och ljus.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Resonemang
Eleven visar fysikaliska samband genom resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med ljud och ljus
Enkla resonemang beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välutvecklade resonemang, förklarar och generaliserar

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: