Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2020-12-18 09:14 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Hinduism och Buddhism, två religioner som utövas främst i Asien. Ena med många olika gudar att tillbedja, den andra där gudar inte är lika viktigt utan vill istället bli upplyst. Religionerna har en del gemensamt, t.ex. återfödelse - hur man har det i sitt liv idag bestäms av hur man levde i ett föregående liv.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen kommer att handla om

Vi kommer arbeta med hinduismen och buddismen under de kommande veckorna. Var uppkom dessa religioner och hur ser det ut idag? Genom film, undervisning, uppgifter och läsning i boken kommer vi att fördjupa oss i dessa spännande religioner. Vi kommer att studera olika gudar, ritualer samt hur det är att leva som hindu eller buddist. I diskussioner ska vi skapa en större förståelse för olika människors livsåskådning och förhållande påverkas av religioner. Myter och olika gudar sammanvävs ofta i spännande historier, något vi kommer att titta närmre på.

      Del 1: Hinduism
Del 2: Buddhism
Del 3: Koppla ihop och jämföra dessa två religioner

Målet med undervisningen/under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om

 • Du ska ha grundläggande kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler samt religiösa uttryck som t.ex. symboler och klädsel.
 • Du ska känna till de centrala tankegångarna inom världsreligionerna
 • Du ska utveckla din förmåga att analysera, beskriva och jämföra skillnader och likheter mellan hinduism och buddhism.
 • Du ska utveckla din förmåga att samtala och diskutera kring olika religioners och världsåskådningars betydelse för människor i olika delar av världen.
 • Du skall utveckla din förmåga att förstå och använda begrepp som är viktiga för olika religioner och världsåskådningar

Så här kommer vi att arbeta/hur

Vi kommer att läsa fakta ur PULS Religion

Vi kommer resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna

Vi kommer att titta på filmer

Vi kommer att diskutera, samtala och arbeta med de texter vi läser och filmer vi tittar på

Vi kommer att jobba enskilt, i par samt i helklass

Vi kommer jobba med viktiga begrepp (begreppskort, memory)

 

 Jag kommer bedöma dina kunskaper med hjälp av

 • att du visar dina kunskaper genom delaktighet i diskussioner
 • det du gör på lektionen
 • exit-ticket vid slutet av lektioner
 • slutligt prov

 

Viktiga begrepp:
återfödelse, tempel, karma, kast, guru, Brahma, Vishnu, Shiva, meditation, vallfärda, Ganges
Siddharta Gautama, nirvana, Buddha, munkar, nunnor, offergåva, kloster, upplyst, den åttafaldiga vägen, de fyra ädla sanningarna

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: