👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motor och kraftöverföring, 300 poäng

Skapad 2020-12-18 11:34 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Personbilsteknik (inaktiv)
Motor och Kraftöverföring , Bl.a Funktion hos otto & dieselmotor. Alternativa bränslen & hybridteknik. Funktion och konstruktion av växellådor & kraftöverföring. Vi kommer jobba i Electude samt med praktiskt arbete i verkstad.

Innehåll

 • Funktion hos och konstruktion av ottomotorn samt inre komponenter, detaljer och kringutrustning.

 • Funktion hos och konstruktion av dieselmotorn samt inre komponenter, detaljer och kringutrustning.

 • Alternativa bränslen och hybridteknik.

 • Funktion hos och konstruktion av manuella växellådor samt inre komponenter och kringutrustning.

 • Funktion hos och konstruktion av automatiska växellådor samt komponenter och övrig utrustning.

 • Funktion hos och konstruktion av manöversystem för växlingsreglering samt komponenter och övrig utrustning.

 • Funktion hos och konstruktion av kraftöverföring samt komponenter, detaljer och övrig utrustning.

 • Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av motor och kraftöverföring.

 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbeten.

 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.

Uppgifter

 • Praktiska arbetsuppgifter i verkstad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Funktion hos och konstruktion av ottomotorn samt inre komponenter, detaljer och kringutrustning.
  Per  -
 • Funktion hos och konstruktion av dieselmotorn samt inre komponenter, detaljer och kringutrustning.
  Per  -
 • Alternativa bränslen och hybridteknik.
  Per  -
 • Funktion hos och konstruktion av manuella växellådor samt inre komponenter och kringutrustning.
  Per  -
 • Funktion hos och konstruktion av automatiska växellådor samt komponenter och övrig utrustning.
  Per  -
 • Funktion hos och konstruktion av manöversystem för växlingsreglering samt komponenter och övrig utrustning.
  Per  -
 • Funktion hos och konstruktion av kraftöverföring samt komponenter, detaljer och övrig utrustning.
  Per  -
 • Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av motor och kraftöverföring.
  Per  -
 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbeten.
  Per  -
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
  Per  -

Matriser

Per
Motor och kraftöverföring PERMOT0

E
C
A
Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel diagnos, service och reparation samt enkelt underhåll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos, service och reparation samt underhåll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad diagnos, service och reparation samt avancerat underhåll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av motor och kraftöverföring i personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.