Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen

Skapad 2020-12-18 21:19 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Innehåll

Mål och syfte

Du ska få förståelse över varför vi behöver dessa globala mål och varför det är så viktigt att jobba med dem.

Du ska få fundera kring ojämlikheter, kompisskap och barnens rättigheter.

Du ska få lära dig om hur klimatförändringarna kan påverka oss.

Du lära dig om vad hållbar utveckling är och vad som görs för att uppnå en sådan. 

Du får också lära dig om vad man kan göra för att minska sin påverkan på miljö och klimat, och hur du som konsument kan verka för en hållbar framtid. 

Du kommer också att föreslå några personliga lösningar .

Tidsplan / Lektionsplanering:

5 lektioner

 

 

Arbetssätt:

Pedagogiska övningar

Arbete med texter

Diskussioner i smågrupper och helklass

Redogöra för några av de globala målen

Se filmer

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: