👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller

Skapad 2020-12-19 09:34 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola F – 9 Kemi
-Vad använder vi metaller till? -Vilka egenskaper har metaller som gör dem så användbara för oss? -Vilken betydelse har metaller haft för Sveriges välfärd och tillväxt?

Innehåll

Mål 

 • Kunna skillnaden mellan malm och mineral  
 • Kunna vilka egenskaper som utmärker metaller 
 • Kunna vilka metaller som ingår i kopparlegeringar 
 • Känna till viktiga användningsområden och framställning för metallerna: 
 1. guld 
 2. platina 
 3. silver 
 4. koppar 
 5. bly 
 6. tenn 
 7. järn 
 8. aluminium 
 9. magnesium 
 10. titan 
 • Veta varför aluminium är så användbar trots att den är en oädel metall 
 • Kunna redogöra för metallframställning som en viktig kemisk upptäckt och hur den kunskapen påverkat vår kultur 

Uppgifter

 • Livscykelanalys

 • Egen laboration

Matriser

Ke
Livscykelanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Materialframställning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver vart och hur man framställer materialet till din produkt.
Du beskriver vart och hur man framställer materialet till din produkt. DU BESKRIVER OCKSÅ VILKA KONSEKVENSER DET KAN HA PÅ MILJÖN
Du beskriver vart och hur man framställer materialet till din produkt. Du beskriver också vilka konsekvenser det kan ha på miljön SAMT VILKA KONSEKVENSER KAN DET HA FÖR DE MÄNNISKOR SOM ARBETAR MED ATT UTVINNA DEN.
Tillverkning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver vart och hur man framställer din produkt.
Du beskriver vart och hur man framställer din produkt. DU BESKRIVER OCKSÅ VILKA KONSEKVENSER DET KAN HA PÅ MILJÖN
Du beskriver vart och hur man framställer din produkt. Du beskriver också vilka konsekvenser det kan ha på miljön SAMT VILKA KONSEKVENSER KAN DET HA FÖR DE MÄNNISKOR SOM ARBETAR MED ATT FRAMSTÄLLA DEN.
Användning
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver vad man använder produkten till och vem som använder den. Du beskriver också hur lång livslängd produkten har.
Du beskriver vad man använder produkten till och vem som använder den. Du beskriver också hur lång livslängd produkten har. DU BESKRIVER OCKSÅ VILKA KONSEKVENSER DET KAN HA PÅ MILJÖN UNDER ANVÄNDNINGSFASEN.
Du beskriver vad man använder produkten till och vem som använder den. Du beskriver också vilka konsekvenser det kan ha på miljön under användningsfasen. Du beskriver också hur lång livslängd produkten har. KAN MAN LAGA PRODUKTEN OM DEN GÅR SÖNDER? VARFÖR/VARFÖR INTE?
Resthantering
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver om man kan återvinna materialet till ny råvara eller en annan produkt.
Du beskriver om man kan återvinna materialet till ny råvara eller en annan produkt. DU SKRIVER VILKA KONSEKVENSER PRODUKTEN HAR PÅ MILJÖN OM DEN HAMNAR I HUSHÅLLSSOPORNA.
Du beskriver om man kan återvinna materialet till ny råvara eller en annan produkt. Du skriver vilka konsekvenser produkten har på miljön om den hamnar i hushållssoporna OCH DU GER ETT RELEVANT FÖRSLAG PÅ HUR MAN KAN UNDVIKA ATT DET HAMNAR DÄR.
Layout
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Du har en rubrik och skriver sedan i punktform. Du anger källor och använder minst en. Arbetet är minst en halv A4-sida.
Du har en rubrik och UNDERRUBRIKER. DU SKRIVER TEXTEN I LÖPANDE FORM. Du anger källor och använder minst TVÅ. Arbetet är minst en HEL A4-sida.
Du har en TITELSIDA och underrubriker. Du skriver texten i löpande form. Du anger källor och använder minst TRE. Arbetet är minst TRE A4-sidor .

Ke
Planera och genomföra laboration

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Planera laboration
Kan formulera frågeställningar och egna planeringar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jag kan skriva en labbinstruktion som inne håller alla delar: Rubrik, vad som ska undersökas, det mesta material och metod (gör så här) som någorlunda går att följa.
Jag kan skriva en labbinstruktion som inne håller alla delar: LÄMPLIG rubrik, vad som ska undersökas MED ENKEL VETENSKAPLIG BESKRIVNING, ALLT material och metod (gör så här) som går att följa
Jag kan skriva en labbinstruktion som inne håller alla delar: Rubrik, vad som ska undersökas MED EN VETENSKAPLIG MOTIVERING, ALLT material och metod (gör så här) SOM ÄR VÄLDIGT TYDLIG
Genomföra laboration
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jag kan genomföra laborationen med mycket stöd och hjälp
Jag kan genomföra laborationen NÄSTAN på egen hand
Jag kan genomföra laborationen HELT på egen hand
Skriva laborationsrapport
Inledning Metod Resultat
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jag skriver en Rubrik och skriver namn, klass, datum i sidhuvudet på rapporten Jag skriver kortfattat vad som ska undersökas. Jag skriver en hypotes som förklarar vad jag tror ska hända. Jag redovisar kortfattat undersökningens resultat.
Jag skriver vad SYFTET är med laborationen och vad som ska undersökas. Jag skriver en hypotes som förklarar vad jag tror ska hända OCH MOTIVERAR DEN. Jag redovisar TYDLIGT och på ett VETENSKAPLIGT SÄTT undersökningens resultat.
Jag skriver vad syftet är med laborationen och vad som ska undersökas och ANVÄNDER ETT VETENSKAPLIGT SPRÅK Jag skriver en hypotes som förklarar vad jag tror ska hända och motiverar den med ETT VETENSKAPLIGT SPRÅK. Jag redovisar tydligt och på ett vetenskapligt sätt undersökningens resultat med TABELLER OCH/ELLER DIAGRAM
Analys/diskussion
Jämföra resultatet med frågeställningen
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jag berättar om min hypotes stämde eller inte.
Jag berättar om min hypotes stämde eller inte och GÖR EN ENKEL KOPPLING TILL TEORIN.
Jag berättar om min hypotes stämde eller inte och GÖR EN UTVECKLAD KOPPLING TILL TEORIN.
Analys/diskussion
Beskriver om resultaten är rimliga och hur man kan förbättra laborationen
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jag ger en enkel förklaring till mitt resultat och använder ett vardagligt språk. Jag ger förslag på en allmän förbättring.
Jag ger en UTVECKLAD förklaring till mitt resultat och använder TILL VISS DEL ETT VETENSKAPLIGT språk. Jag ger förslag på en UPPGIFTSSPECIFIK förbättring.
ger en väl utvecklad förklaring till mitt resultat och använder till STÖRSTA DELEN ett vetenskapligt språk. RESONERAR KRING RESULTATETS RIMLIGHET OCH OM DET FINNS MÖJLIGA FELKÄLLOR Jag ger förslag på en ELLER FLERA uppgiftsspecifika förbättringar och FÖRKLARAR VARFÖR DEN KAN GE TT MER TILLFÖRLITLIGT RESULTAT.