👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4: Naturen på vintern

Skapad 2020-12-19 09:59 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi
Fast det är riktigt kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv ute i naturen. Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern?

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om 

hur växter och djur anpassar sig till ett liv i kylan tex,

- hur olika växter klarar vintern

- hur olika djur hittar mat på vintern

- hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

samt våra stannfåglar, olika växter och djur.

 

Så här kommer vi att arbeta

- lyssna på lärarens genomgångar

- läsa texter tillsammans

- arbeta med uppgifter i aktivitetsboken

- diskutera i par och helklass

- titta på film 

- observera stannfåglar

- tillsammans lära oss nya ord och begrepp så som dvala, energi, frysa sönder, förråd, gryt, ide, isolering, kristall, labyrint, minusgrader, stannfågel, vinterståndare, knopp, övervintra. 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Efter arbetsområdet ska du

 • kunna namnen på några arter i närmiljön
 • kunna ge exempel på hur olika växter klarar vintern
 • kunna ge exempel på hur olika djur klarar vintern
 • kunna ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern
 • kunna förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan 
 • kunna förklara begrepp som t.ex. dvala, ide, stannfågel

 

 • Förklara och använda ord och begrepp, som tillhör arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.
 • Svara på frågor i arbetsboken.
 • Svara på frågor i ett skriftligt prov där du bland annat förklarar hur växter och djur anpassar sig och klarar vintern.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6