👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folktro

Skapad 2020-12-19 16:22 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 1 Bild Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Folk runt om i världen har i alla tider berättat om olika väsen. Väsen har ofta används för att förklara oförklarliga saker i naturen och för att varna för farliga platser. Nu ska du få lära dig mer om nordisk folktro och de väsen vi trodde på förr i tiden

Innehåll

Tidsperiod v. 6 - 22

 

Vi kommer i vårt arbete med myter och väsen bland annat lära oss om jättarna, gårdstomten, älvan, näcken, lyktgubben, och trollen. Vi kommer i detta arbete integrera flera ämnen. De ämnen som berörs är SO, NO, SV och BL.

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Skapa förståelse för hur människor trodde förr i tiden och hur de förklarade olika saker i och om naturen.
 • Göra jämförelser med olika väsen förr och nu ex. älvor/tandfen och andar/Aladin.
 • Att förstå hur man kan se spår av berättelser om gudar och hjältar mm i vår tid.
 • Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
 • Formulera dig i skrift.
 • Skriva sagor.
 • Muntligt presentera dina sagor eller texter.
 • Skapa bilder utifrån texter och berättelser.
 • Arbeta i par och enskilt.

 

Du ska visa att du kan, mål:

 • Efter avslutat arbete ska du kunna visa förståelse för några av de väsen vi arbetat med.
 • Du ska ha skrivit enkel fakta om några av de väsen vi arbetat med
 • Kunna begrepp såsom väsen, myt och sägen.
 • Du ska ha varit delaktig i våra diskussioner och samtal.
 • Du ska också kunna berätta om något spår vi har kvar från gamla berättelser.
 • Du ska visa att du kan göra några enkla jämförelser med väsen förr och nu.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att se Urs filmserie Mytologerna och tro och väsen

lyssna på berättelser, samtala, berätta och samarbeta. 

Du kommer att få skriva och iordningställa en bok om detta.

Du kommer att få illustrera dina texter med bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3