Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-12-19 22:08 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Matematik
Den här lektionen förklarar förmågan som i kursplanen beskrivs "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser".

Innehåll

Beskrivning

Den här lektionen förklarar förmågan som i kursplanen beskrivs "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser".

 

Lektionen beskriver vad förmågan innebär och hur du kan arbeta för att förbättra din. Du finner den under fliken "Planering". Välj ämne "Matematik".

 

Vad innebär förmågan?

En anledning till att kommunikation är en förmåga som är viktig är att du behöver kunna klargöra hur du har tänkt och förtydliga samband, likheter och skillnader. Självklart är en utvecklad kommunikationsförmåga även användbar utanför skolan.

 

Du kan kommunicera skriftligt eller muntligt. Under en lektion är förmodligen muntlig kommunikation vanligast, medan under ett prov så är skriftlig kommunikation vanligast, även om det inte måste vara så.

 

För att kommunicera kan du utöver beskrivande och förklarande ord och meningar använda till exempel

 

 • bilder

     

 

 • symboler

    

 

 • algebraiska uttryck

        

 

 • formler

         

 

 • grafer 

          Uttryck _ekvationer _och _funktioner __koordinatsystem _och _grafer _01

 

 • funktioner

          y(x) = 80x

          Se grafen ovan. Lönen y är en funktion av antalet arbetstimmar x.

 

 

Beskrivningen är baserad på Johan Wendts presentation om kommunikationsförmågan.

 

Vad kan du göra för att utveckla förmågan?

Om du skriver ned en lösning som någon annan (eller du själv) ska kunna förstå behöver den vara

 

 • strukturerad, vilket innebär att dina lösningssteg kommer i en logisk följd. Man ska inte behöva fundera på i vilken ordning man ska läsa en redovisning. Använd vänstermarginalen och skriv dina steg under varandra.
 • tydlig. Använd det som du behöver av det som nämns här ovan. Du räcker ofta med en rubrik, en bild eller några förklarande ord för att en otydlig redovisning ska bli enkel att förstå.
 • anpassad till mottagaren. Därför kan det vara intressant att ställa dig frågan: Vilka förkunskaper har de som ska förstå det jag vill förklara?
 • avslutad med ett tydligt svar.

 

Det kan vara en bra idé att använda enheter i viss omfattning när du redovisar dina beräkningar och inte bara i svaret.

 

Vanligt förekommande enkla brister i kommunikationen handlar om att enheter saknas och att symbolen likhetstecknet används på felaktiga sätt. Är du säker på hur likhetstecknet används? Se klippet i länken och ta reda på det.

 

Om du vill undersöka om din kommunikation är tydlig och anpassad till uppgiften och mottagaren kan du ställa kontrollfrågor till dig själv och om du har möjlighet även till andra. Dessa frågor kan vara av typen

 

 • Framgår det hur jag har tänkt?
 • Vad är tydligt i min kommunikation?
 • Vad behöver förtydligas och vad kan jag ändra så att den blir tydligare? Behövs till exempel en bild?

 

 

Två exempel på strukturerade och tydliga lösningar. Även om man inte förstår matematiken i lösningarna ännu, kan man ändå uppskatta redovisningarnas presentation.

 

Exempel 1 (åk 6)

 

 

Exempel 2 (åk 9)

 

 

 

 

 

    

                       

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: