Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter och poesi åk 7

Skapad 2020-12-19 23:37 i Söderskolan Falkenberg
Dikter och poesi åk 7 SvA
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med poesi och dikter på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • läsa och analysera olika sorters dikter och poesi
 • anpassa ditt språk enligt olika dikters struktur
 • skriva egna dikter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att se på

 • hur du arbetar med läsningen och analysen av de olika dikterna
 • hur du deltar i diskussioner vi har om olika delar inom temat
 • hur du skriver dina egna dikter
 • hur du ger respons och hur du bearbetar dina egna texter

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • ha genomgångar om olika genrer inom poesi
 • se på hur man uttrycker känslor genom dikter
 • läsa och analysera olika dikter och poesi tillsammans
 • öva på att skriva olika dikter 
 • skriva respons till varandra och bearbeta dikterna utifrån responsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: