Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8 ABCDS, Genau! 3, kapitel 4-8, VT-21

Skapad 2020-12-20 13:52 i Berzeliusskolan Linköping
Under arbetsområdet så kommer vi att arbeta med att presentera oss. Vi kommer även att lära oss i att hålla en liten dialog med varandra.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Genau ! 3 innehåller 8 kapitel som handlar om allt från datorer till fritidsintressen, att kunna säga vad du tycker, lära känna spännande ungdomar och platser, kärleken, Österrike och mycket annat...

Innehåll

Nichts geht ohne Computer - In der Sommerferien                                                      

När: VT 2021, v. 2-24

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • hur man använder possessiva pronomen i ackusativ
 • perfekt av starka verb med haben och sein
 • personliga pronomen i ackusativ
 • olika transportsätt
 • att berätta om en stad
 • att berätta vad som har hänt
 • Perfekt av sein, werden och bleiben
 • bestämd och obestämd artikel i dativ
 • diskutera
 • be om lov
 • att tala om vad du får göra
 • att tala om vad du bör göra
 • att tala om vad du ska göra
 • prepositioner som styr ackusativ
 • att uttrycka känslor
 • att använda bisatser
 • .använda imperativ

Studiematerial

 • Genau! 3, kapitel 4-8
 • Glosträning med Quizlet (länkar i Google Classroom)
 • Övningsmästaren (lyssna på texter, träna på glosor, göra olika övningar)
 • Utdelat material
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Glosläxa
 • Muntliga övningar
 • Hörövningar
 • Skrivövningar

Bedömning

 • Du deltar aktivt i undervisningen (svarar på frågor, gör lektionsuppgifterna)
 • Du gör veckans läxförhör
 • Vi avslutar området med ett kapitelprov.

                                                               Lycka till!!!

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris - Schreiben

Skriftlig förmåga

E
C
A
Disposition
sammanhang
Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram fylligt
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
språkliga strategier anpassning till mottagare anpassning till sammanhang
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. frågor och annat ordval.
Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck stavning grammatik flyt variation
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer ibland.
Skriver med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: