Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTD - Lektioner i allmänbildning om olika ämnen, "Grej Of The Day" (GOTD)

Skapad 2020-12-20 17:24 i Frötuna skola Norrtälje
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning i små -korta mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD. Grundaren Micke Hermansson från Umeå säger: "-Vi ska visa att kunskap är coolt"
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Ett koncept skapat av Micke Hermansson (Umeå), genom GOTD kan vi locka fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt". Vårt arbetssätt kopplat till GOTD är lektioner där vi varvar mellan olika inlärningsmoment och lär oss om "dagens grej". Arbetsgången är oftast: ledtråd, genomgång, film, diskussion, skriva och ibland även skapa: bild, pyssel.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

Innehåll

Under läsåret ska vi:

ta del av lektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive kursplan.

Konkretisering av mål

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej") Eleverna antecknar i sin anteckningsbok med stödord och liten bild. Varje lektion inleds med några  ledtrådar. Arbetet dokumenteras i elevernas GOTD -bok och ibland även skapande genom ex. bild som sätts upp i klassrummet. 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • anteckningar görs av eleverna
 • repetition av innehåll sker under tid
 • skapande kopplat till grejen

 

Bedömning

Lektionerna bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne men kan också sammanfattas här.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: