👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2020-12-20 17:18 i Frötuna skola Norrtälje
Ett arbete om rymden.
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om rymden. Vet du vilken vilken betydelse solen och månen och planeternas rörelser har för årstidernas växling? Vet du vad våra planeter heter? Det kommer du få lära dig mer om!

Innehåll

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om hur jordens rörelser runt solen spelar in i hur årstiderna förändras. Du ska få en förståelse för hur vårt planetsystem ser ut. Du kommer också att få lära dig några stjärnbilder och månens faser. Du kommer även få öva dig i att läsa och skriva faktatexter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på film.
Vi läser faktatexter.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter. 
Vi ritar/målar till våra texter.
Vi läser berättande texter som handlar om rymden. 

Vi kommer arbeta praktiskt och arbeta både enskilt, i lärpar och i grupp.

Vi dokumenterar i vår Rymden-bok.

Vi forskar om olika planeter i grupper och redovisar för varandra.

 

Vad som kommer att bedömas:


- Du ska veta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
- Du ska känna till månens olika faser. 

- Hur du dokumenterar dina undersökningar.

-Du kan kunna namnet på några planeter.

-Deltagandet i grupparbetet om en planet.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att dokumentera ditt arbete skriftligt.

Genom att berätta om dina dokumentationer.

Genom att redovisa ett arbete tillsammans med din grupp eller i lärpar.

 

 

Uppgifter

 • Test om rymden!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden

Rymden

Når ej målen
Når målen
Når målen väl
 • NO   3
Du kan med hjälp beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med hjälp berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
Du kan berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta varför årstiderna förändras på grund av solen och jordens förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med hjälp dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan på ett utvecklat sätt använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Ny aspekt
Du kan med hjälp berätta om månens olika faser.
Du kan berätta om månens olika faser.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om månens olika faser.