Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 20/21

Skapad 2020-12-20 18:13 i Friskolan Metis Grundskolor
Planeringen beskriver de områden vi kommer att arbeta i matematik med under åk 1.
Grundskola 1 Matematik
Matematikens värld är spännande att vara i! Vi arbetar med grundläggande taluppfattning, geometri och problemlösning.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

 

Undervisning

Matematikundervisningen är uppdelad i tre delar: Mattekort (mattebok), mattehylla och matteverkstad. De tre delarna finns nästan alltid med i veckans planering.

Eleverna i klassen arbetar alltid inom samma område och det finns flera sätt att visa sina kunskaper på.

I mattehyllan finns oftast spel, praktiskt materiel och uppgifter att arbeta med i par, grupp eller enskilt.

Mattekorten är sidor ur matematikböckerna Eldorado av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck, Natur & Kultur. Där får eleverna arbeta med färdighetsträning och lösa problem.

När vi har matematikverkstad arbetar vi praktiskt med matematik. Det kan handla om områden inom geometri, t ex mätning av längd och tid, symmetri och geometriska objekt.

Under åk 1 arbetar vi mycket med grundläggande taluppfattning och befäster kunskaper om tal och deras egenskaper. Främst inom talområdet 0-10. 

Hemuppgifterna är alltid kopplade till de områden vi arbetar med i skolan och vi följer alltid upp. 

I arbetsområdet bedöms hur du utvecklar din förmåga att

- lösa enkla problem och berättar om hur du har tänkt.

- fortsätta mönster och skapa egna.

- göra räknehändelser och koppla till matematikspråket, dvs använda symboler som likhetstecknet (=), plus- och minustecknen (+, -).

- hantera tal 0-10 och deras egenskaper. Antal, siffror, romerska siffror, talkamrater och talens ordning. 

- göra enkla diagram. 

- känna igen och namnge olika geometriska figurer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: