Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 20/21

Skapad 2020-12-20 18:30 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi arbetar enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna skriver sig till läsning, utan att fokusera på formandet av bokstäver med hjälp av penna. Vi arbetar också med lässtrategier för att främja läsförståelsen.
Grundskola 1 Svenska
Vi fortsätter med arbetet att skriva sig till läsning. Eleverna skriver oftast tillsammans med en kamrat på Ipad/dator för att utveckla kommunikation och innehållet i skrivandet. Eleverna lär av varandra och tiden används effektivt till bokstavs-, skriv- och läsinlärning utan att fokusera på formandet av bokstäver med hjälp av penna. Arbetet med "En läsande klass" löper som en röd tråd genom arbetet i svenska med fokus på läsförståelse.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisning

Under läsåret arbetar eleverna med att befästa sina kunskaper om bokstäver och att fortsätta sin läsinlärning på individuell nivå. 
Eleverna arbetar oftast i par vid skrivning vid datorn och de skriver som det låter i början. Parallellt med skrivningen arbetar eleverna med att lägga och hitta ljud i ord med hjälp av plockisar och arbetskort och/eller spel. Läsuppgifterna anpassas efter varje elevs individuella nivå. I bokstavsarbetet ingår flera moment som utvecklar både läsning och skrivning. De elever som vill får möjlighet att skriva med penna också. 
Klassen går regelbundet till biblioteket och lånar böcker att läsa både hemma och i skolan alternativt lånas böcker till skolan så att det alltid finns nya böcker att utforska. Varje morgon läser eleverna i sin bok. Varje elev får hjälp vid valet av bok så att läsningen blir så utvecklande som möjligt. 
Nästan varje dag lyssnar eleverna till högläsning och de tränas i att aktivt lyssna och att återberätta vad texten handlar om. 

Vi arbetar regelbundet med läsfixarna ur arbetsmaterialet "En läsande klass", där fokus ligger på läsförståelse. 

Alla elever i klassen har samma läsebok, Huset på Alvägen, och vi arbetar gemensamt med kapitlen som också skickas hem i läxa varje vecka. Läsläxan varieras med extra böcker att läsa för de elever som behöver mer utmaning i läsandet. Läsläxan följs upp varje vecka i skolan. Under våren kommer även skrivläxor att skickas med hem.

I samlingar läggs stor vikt på att lyssna på den som pratar, begära ordet på rätt sätt, ställa frågor och att ge respons på rätt sätt. 

I arbetsområdet bedöms hur du utvecklar din förmåga att

- koppla ljud till bokstav 
- skriva enkla texter på dator 
- hantera små och stora bokstäver  
- läsa ord och bekanta texter 
- berätta om vad du har läst
- berätta om något du har gjort eller varit med om så att andra förstår vad du menar
- lyssna på andra och deltar i samtal, både i större och mindre grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: