Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Människokropp

Skapad 2020-12-21 08:23 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Människokroppen

Innehåll

Kursplanens syfte

Under arbetets gång kommer en fortlöpande dialog att ske, där läraren har som ansvar att samtala och synliggöra för eleverna vilka mål de arbetar mot samt varför de arbetar mot dessa mål. Läraren kommer även ge eleverna tillfälle att tillsammans med varandra diskutera och sätta ord på varför de tror att de arbetar med olika uppgifter, samt vad de lär sig.

Centralt innehåll

Begrepp

Namn på centrala organ och kroppsdelar.

Arbetssätt

Arbetssätt/ genomföranden:

Observationer/Laborationer

Diskussioner i helklass och i mindre grupper

Skriftliga arbeten

Bild och form

Se film

För att stimulera elevernas språkutveckling kommer läraren att lägga stor vikt vid begreppsanvändning. Läraren skall introducera begrepp som används inom ramen för det naturvetenskapliga arbetssättet samt karaktäriserar ämnet.

Genom att låta eleverna få möjlighet att uppleva och uttrycka sig med olika medel, så som bild, form  mm. skapas det möjlighet att se nya kunskaper ur ett större sammanhang samt helhet.

Bedömning

Bedömning kommer ske fortlöpande under arbetsområdets gång. Genom att aktivt deltaga under lektionerna, kan läraren se vilka kunskaper eleverna tillgodosett sig.


Redovisningsformer:

Diskussioner

Observationer

Interaktioner mellan elever, samt mellan lärare och elev.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO åk 1-3

På väg mot kunskapskraven
Har uppnått kunskapskraven för åk 3
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: