Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Barnlitteratur avd Butterfly

Skapad 2020-12-21 08:21 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Ett väl utvecklat språk lägger grunden för hållbar utveckling och utbildning. Genom att skapa inbjudande bokmiljöer, läsa och visa att vi är rädda om böckerna förstår barnen att böcker är något viktigt och spännande.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Att stödja och stimulera barnens språkutveckling. Väcka barnens intresse genom inbjudande läsmiljö. Koppling till Mål 4 - God utbildning för alla i Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling de närmaste åren

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi observerar vad barnen visar intresse för och planerar aktiviteter utifrån det. Vi knyter an och utvecklar barnens språk genom att erbjuda uttrycksformer som bild, berättelser, musik och dramalek.

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Pedagogerna ansvarar för sin mentorsgrupp och utifrån reflektioner i arbetslaget planerar och utför aktiviteter kopplat till litteraturen.

 

Vem ansvarar för dokumentationen

Förskollärarna

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: