Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 VT

Skapad 2020-12-21 08:27 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 6 Matematik
Matematik år 6 VT 2020

Innehåll

Du ska få lära dig:

Algebra:

 • algebraiska uttryck
 • mönster
 • ekvationer

Sannolikhet:

 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Tal:

 • hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplikation och division av heltal och decimaltal
 • binära tal

Enheter och skala:

 • vikt, volym
 • hastighet
 • skala

Cirkeln:

 • begreppen diameter och radie
 • beräkna omkrets och area på en cirkel
 • cirkeldiagram

Problemlösning:

 • olika strategier för problemlösning:
 • rita en bild
 • prova dig fram
 • arbeta baklänges

På vilket sätt? Hur?

I matten tränar vi på att utveckla de olika förmågorna; kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang.

Vi jobbar konkret med olika material, spelar mattespel tillsammans och på dator, tränar på problemlösning och att redovisa och diskutera olika lösningar. Arbete i matteboken. Genomgångar av läraren och pedagogiska program. Använda datorn som ett digitalt hjälpmedel vid inlärning och programmering.

Bedömning

Diagnoser och prov på det du arbetar med i matteboken.

Kartläggningsplanen VT 2021: Diagnos AS6 (januari) 

Nationella proven VT 2021 är inställda pga covid-19. Vi kommer att använda oss av det betygsstödjande bedömningsstöd som Skolverket tillhandahåller i stället för de nationella proven.  

Läraren bedömer också de olika förmågorna kommunikation, problemlösning, begrepp, metod och resonemang under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: