Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 9C Pedagogisk planering Novell

Skapad 2020-12-21 08:33 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med texttypen novell. Vi kommer att läsa många olika typer av noveller och avsluta med att alla skriver sin egen novell.

Innehåll


Svenska 

Veckorna 3-7

Tema: Novell

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med texttypen novell.

Förmågor att utveckla:

Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att...

Använda olika lässtrategier

Kunna urskilja olika texttyper

Tolka och analysera texter

Skriva den givna texttypen

Bearbeta din egna text

Använda dig av stavningsregler och skiljetecken korrekt

Innehåll:

Det här kommer du få undervisning om:

strategier för att skriva den givna texttypen med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag

dialogskrivning

redigering och disposition av texter

Undervisning och material:

I undervisningen ska vi...

prata om vad som är typiska drag för noveller

gå igenom receptet för en bra novell

läsa noveller

analysera och tolka noveller

skriva en novell med dess typiska drag        

 

Material vi kommer att använda oss av: 

Bron s 63-95

En ovanlig dag - Bo R Holmberg

Pälsen - Hjalmar Söderberg

Att döda ett barn – Stig Dagerman

Lögn och konsekvens - Nisse Ahlman

Med flera.

Examination och återkoppling:

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du skriver en novell med dess typiska drag,  med språklig variation och med fungerande stavning och skrivregler.

Du läser flera olika noveller i grupp och enskilt, tolkar och analyserar (förstår och drar slutsatser), både muntligt och skriftligt. Genom detta visar du att du förstår textens innehåll och budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: