Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniklego

Skapad 2020-12-21 08:37 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Kan vi lära oss hur vardagliga föremål fungerar genom att bygga med tekniklego? Låt oss försöka!

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

- Du kan vara med i att undersöka och beskriva hur rörliga delar samverkar i bygget.

- Du kan vara med i diskussioner när vi pratar om hur tekniklegot är konstruerat för att kunna röra på sig och hur det fungerar.

- Du kan även koppla likheter mellan tekniklegots funktion till saker du ser i vardagen.

- Du kan ge exempel på hur ett vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.

- Du kan medverka i att följa en instruktion för att få ditt bygge att fungera.

- Du kan gör en dokumentation och förklara hur ditt bygge fungerar och var du kan hitta liknande funktioner i samhället.

Undervisning - arbetssätt

Du ska få prova på att bygga med tekniklego. Du kommer att få följa en instruktion och se ditt bygge utvecklas från vecka till vecka. När du är klar med ditt bygge kommer du att få reflektera över hur bygget fungerar, vad det är som gör att dina delar kan röra sig, hur det rör sig och var i samhället du kan hitta en liknande uppfinning. Vi kommer att diskutera dessa uppfinningars användbarhet och hur de kan hjälpa oss i vardagen. 

Elevinflytande

Eleverna kommer att få välja mellan olika konstruktionsbyggen med olika funktioner och svårigheter. De kommer att få välja vilken nivå de vill utmana sig själva på.

Bedömning

- Förmågan att följa en instruktion.

- Förmågan att se samband mellan sitt bygge och konstruktioner/uppfinningar i vardagen.

- Förmågan att dokumentera sitt bygge och reflektionerna som skrivs ner i dokumentationen.

Du kommer att bedömas utifrån de konkretiserade målen som står ovan. Detta kommer att ske löpande under byggets gång och under de tillfällen vi dokumenterar arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: