Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 HT

Skapad 2020-12-21 08:41 i Brearedsskolan Halmstad
Vad är teknik? Vad är en mekanism? Vad menas med länk och led? Var hittar vi länkar och leder i verkligheten?
Grundskola 3 Teknik
Du kommer praktisk att få lära dig hur enkel mekanik, som länkar och leder, fungerar.Du kommer att få diskutera mekaniken och teknikens betydelse för oss genom historien, fram till idag och fundera över hur det skulle kunna utvecklas i framtiden.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisning

Du kommer under temat att:

 • samtala, analysera, resonera, jämföra och använda teknikbegrepp
 • undersöka olika tekniska föremål
 • konstruerar en haj uppbyggd av led och länk
 • dokumentera i enkel skiss
 • studera olika föremåls utveckling genom tid med hjälp av tidslinje

Bedömning

Du ska kunna:

 • beskriva ett föremål som vi arbetat med och berätta vad det är för mekanik som används.
 • muntligt redovisa ett föremåls utveckling med hjälp av bilder
 • ha kännedom om vardagliga verktyg och deras funktion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: