Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i vår närmiljö

Skapad 2020-12-21 08:52 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Eleverna ska utveckla kunskaper om djuren och växter i vår närmiljö.

Innehåll

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om några olika djur och växter i vår närmiljö
 • du ska kunna ge exempel på en näringskedja och kunna förklara vad det är
 • du ska kunna sortera några djur och växter i olika grupper utifrån vilka egenskaper de har 

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer om olika svenska djur och växter
 • läsa faktatexter
 • framställa bilder 
 • göra olika övningar för att sortera djur utifrån deras egenskaper
 • samtala om hur man kan gruppera djur och växter 


Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • skriva faktatexter
 • delta i skapande aktiviteter
 • delta i olika övningar 
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Djur och växter

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Samtal och beskrivningar
Samband i naturen. Djur och växter.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Du kan ge exempel på djur och växter i din närmiljö och dess egenskaper
Undersökningar
Genomförande
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar.
Observationer
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Jämförelser
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentation
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: