Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett skrivprojekt, en muntlig presentation och en mästare i Lilla aktuellt

Skapad 2020-12-21 09:05 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 7 Svenska som andraspråk Svenska
Under vårterminen kommer vi bl.a. skriva en bok om oss själva där du själv får vara med och bestämma innehållet. Vi kommer också se vem som blir vårterminens mästare i Lilla aktuellt. Du kommer också få göra en presentation med hjälp av din I-pad!

Innehåll

Fram till sportlovet kommer vi göra följande i svenskan:

Lilla aktuellt - vi kommer fortsätta träna vår muntliga förmåga där vi kommer titta på och diskutera innehållet i Lilla aktuellt. Du kommer få möjlighet att ta del av nyheter, lära dig om vad som händer runt om i vår värld och kunna sammanfatta, sätta ord på och uttrycka vad du känner och tycker i olika frågor.

Faktaarbete - Vi kommer träna studieteknik och hur man exempelvis skriver en tankekarta (mindmap) och tar ut det viktigaste ur en text. Du ska skriva ett faktaarbete som du sedan ska redovisa med hjälp av en Power point. Du kommer få lära dig hur man letar upp bra fakta på Internet, hur man gör en tankekarta, hur man skriver en text, hur man gör en Power point och även träna på att göra en muntlig presentation.

Läsning/läsförståelse - Du kommer att få läsa/lyssna på en bok som du själv har valt. Den kommer få träna att läsa högt tillsammans med en lärare för att träna ditt läsflyt och du kommer också få träna i att sammanfatta det du läst och även reflektera över innehållet. Vi kommer också träna på att göra en bokrecension där du får uttrycka vad du tyckte och tänkte om boken. Vi kommer också arbeta med läsförståelse där du får läsa olika typer av texter och då träna på att läsa på, mellan och bortom raderna. 

Boken om mig själv - Vi kommer ha ett litet skrivprojekt där du får skriva en bok om dig själv. Du kommer själv få välja ut lite olika rubriker som du sedan ska skriva en text till. 

Utöver detta kommer vi också att läsa klart vår bok om Bianca som vi påbörjade i höstas. Vi kommer också träna vår muntliga förmåga genom att spela olika typer av spel där vi lär oss sätta ord på saker samtidigt som vi ex. tränar ordförståelse.

Jag ser fram emot att få ha svenska tillsammans med er under våren!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: