Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre små grisarna

Skapad 2020-12-21 08:57 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi på Ekorren ska under våren 2021 arbeta med klassiska sagor och vi kommer att börja med "Tre små grisarna". Barnen kommer att få utforska sagan ur olika perspektiv.

Innehåll

 

Vårt syfte med arbetet är att väcka barnens intresse för språk och matematik. Vi har sett att barnen är intresserade av att läsa och lyssna på sagor. Räknar ofta de olika saker de upptäcker i bilderna. Vi kommer att denna termin arbeta med klassiska sagor och vi kommer att börja med "Tre små grisar”. Sagan kommer att beröra många områden som matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap, fantasi, teknik/digitalisering, normer och värden.

Vårt mål är att arbeta med sagan och få in alla de olika ämnena i undervisningen på ett lekfullt sätt. Vi kommer att inom matematik prata med barnen om olika matematiska begrepp som antal, storlek, form, lägesbeskrivningar osv. Barnen kommer att få höra sagan i olika former, vi kommer att läsa sagan digitalt och i flanoform. Vi kommer att dramatisera sagan med dockor och djur. Vi kommer att skapa tre små grisarnas hem i gemensamma projekt

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: