Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 6 vt-21 (anpassad kurs)

Skapad 2020-12-21 09:13 i Drottningdals skola Norrtälje
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Matematik finns runt omkring oss i vardagen hela tiden. Du kommer att få jobba med att utveckla dina färdigheter i ämnet.

Innehåll

 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. När perioden är över skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, multiplicera bråk, dividera bråk och förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att använda oss av läromedlet Favorit Matematik.
 • Du kommer för det mesta att jobba i en mindre grupp.
 • Du kommer att få räkna uppgifter från läroboken.
 • Vid behov plockar vi in andra övningar än de som finns i boken.
 • Du kommer att arbeta på iPad.
  • Där använder du främst:
   • studentlitteratur.se
   • Nomp
   • multiplikationstabellen.se
   • elevspel.se
 • Du kommer att göra diagnoser och test.

Bedömning

Du bedöms utifrån vad du visar för kunskaper under lektionerna samt utifrån resultat på diagnoser och prov.

 • Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att få göra ett prov på området.
 • Mot slutet av terminen kommer du att ha möjlighet att visa dina kunskaper genom olika test där uppgifterna är skapade av Skolverket. Det är en ersättning för de inställda nationella proven. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 6 Favorit matematik 5A

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
De fyra räknesätten
Du ska kunna beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa problem inom området.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom de fyra räknesätten.
Du har förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom de fyra räknesätten.
Du har en god förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom de fyra räknesätten.
Prioriteringsregeln
Du ska kunna använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du har förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en god förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Ekvationer
Du ska kunna bestämma värdet av obekanta tal i ett uttryck.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att bestämma obekanta tal i enkla ekvationer.
Du har förmåga att bestämma obekanta tal i enkla ekationer. Du redovisar en enkel lösning.
Du har god förmåga att bestämma obekanta tal i enkla ekationer. Du redovisar din lösning. Du kan skapa egen ekvation utifrån ett problem.
Bråk
Du ska kunna omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du ska även kunna använda begrepp som hör till området.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du behöver även utveckla din förmåga att använda begrepp som hör till området.
Du har förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Du har en god förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Bråk - Addition och subtraktion
Du ska kunna addera och subtrahera liknämniga bråk.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har en god förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Bråk - Multiplikation och division
Du ska kunna multiplicera och dividera bråk.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du har förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du har en god förmåga att att multiplicera och dividera bråk.
Vinklar och geometriska objekt
Du ska kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar samt kunna ta reda på radien och diametern.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar.
Du har förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Du har en god förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Beräkna vinklar
Du ska kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du ska även kunna använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar. Du ska också veta vinkelstorleken på en rak linje.
 • Ma  4-6
Du bör kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du behöver utveckla din förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar. Du bör veta hur stor vinkeln är på en rak linje.
Du kan vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du kan använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar, trianglar och en rak linje.
Du är säker på vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du har en god förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar. Du kan beräkna vinklar utifrån en rak linje som är uppdelad.
Textuppgifter
Du ska kunna välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även kunna rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även utveckla din förmåga att rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en god förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Huvudräkning
Du ska kunna använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du behöver utveckla din förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du har en god förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.

Ny rubrik

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: