Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering om lärvänn Alfa-Beta

Skapad 2020-12-21 09:32 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Lärvänner är ett redskap som hjälper barnen och ger de möjlighet att utvecklas och lära sig om olika ämnen så som matematik,skapande,språk ,naturvetenskap,rörelse,lek och sociala samspel. Alla ämnen har kopplat tills läroplanens mål. Lärvännerna är sju figurer och varje figur handlar om ett ämnesområde, figurerna heter hjärtrud, alfa-beta, räkne-reza, ute-ugo, krea-tiva, lek-Levi och rörelse.

Innehåll

Bakgrund

Alfa- Beta är en av lärvänner figurerna, som har orange färg och den är inriktad mot språk utveckling .Alfa -beta är ett verktyg som man kan jobba med tillsammans med alla barnen på förskolan oavsett ålder. Med hjälp av Alfa-Beta barnen kommer barn att utvecklas   och lära känna till olika ord  och bygga mening 

Mål 

Vårt mål med att jobba med lärvännen Alfa-Beta är att barnen får förutsättning att utvecklas deras språk och kommunikations förmåga  . 

- Att ge barn förutsättning att utveckla talspråk ,ordförråd  och stärka barnens förmåga att leka med ord, argumentera samt reflektera. 

 

 

Metod - genoförande

Under höst terminen 2019har vi börjat arbeta med lärvännen Alfa -Beta  och vi försätter  med det tills slutet av året 2020 .Vi på gul avdelning vill stimulera och utmana barnens utveckling mot läroplanens mål som utgångspunkt och inriktning .  Vi har använd olika  metoder  och genomförde olika aktiviteter dagligen för att utveckla och stimulera  språk hos en skilda barn .  Med hjälp av Alfa - beta barnen  har tränat på bokstaver ,sedan de skapade första bokstav av deras namn  och de repeterade på vilka bokstaver deras  namn  börjar med .  Vi har använd  Nilbilder och stöd tecken som ett redskap för att hjälpa barn att ordet sitter fast på deras minne .För att starka barns ordförråd och förståelse kommer  vi att ha högläsning  nästan varje dag ,vi  läser tiosmå kompis böcker , flanosagor med markerade bilder som hjälper  till att barn förstår bättre sagan . Vi använder också mycket sagor med konkret material  som det är bra för barn inte bara höra språket men det hjälper till att barn de ska känna till  . 

 Dokumentation

 För att synliggöra lärande processer  och fånga upp olika barns tanker ,idéer och frågaställningar som barn har så kommer vi att använda olika digitala verktyg  som  till  exempel  tar bilder  och  spela video  ,vi använder oss av lärologgen  tar bild  och video  som vi sedan publicera på unikum.Vi observerar barnen under de pågående aktiviteterna  och fånga upp deras lärande och utveckling .

 

 Utvardering - Uppföljining  

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: