Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ HT2020-VT2021 Svenska: Svenhammeds journaler och ordkunskap

Skapad 2020-12-21 09:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Välkommen in i Svenhammeds värld. Här finns hans galna pappa, hans vansinniga släkt, klasskamraterna på Kungsskolan 9D och bästa vännerna Chino och Miell...

Innehåll

Bok:

Vi läser Svenhammeds journaler tillsammans samt enskilt. 

___________________________________________________________________________________________________

Läsuppgifter utifrån boken: 

- läsförståelse 1 s.7-39 i exam 

- läsförståelse 2 s. 39-59 i exam

- läsförståelse 3 s. 60-79 i exam v.2 onsdag

- läsförståelse 4 s. 80-104 i exam v.3 tisdag

- läsförståelse 5 s. 105-125 i exam v.4 tisdag

- läsförståelse 6 s. 126-145 i exam v. 5 tisdag

- läsförståelse 7 s. 146-186 i exam v. 6 tisdag

 

Muntlig uppgift utifrån boken: 

Du kommer att i grupp få genomföra en muntlig uppgift utifrån följande: 

- Du skall välja ut en av karaktärerna ur Svenhammed journaler. Du skall motivera varför du har valt just den personen samt även berätta om personen.

- Du skall också välja ut två olika kapitel ur boken, ett som du tycker om och ett som du tycker mindre om. Du skall berätta om vad dina kapitel handlar om samt motivera varför du tycker om det ena men inte det andra.

- Du avslutar med att förklara vad du tyckte om hela boken samt varför. 

Jag kommer att sitta med grupperna och göra en bedömning av din presentation.

_______________________________________________________________________________________________

Preliminärt schema: 

v. 50 läsa s. 7-39 samt läsförståelse i exam

v. 51 läsa s. 39-59 samt läsförståelse i exam

_______________________________________________________________________________________________

v. 2

Måndag: studiedag

Tisdag: Läsa s. 60-79 + ordkunskap 4

Onsdag: Läsförståelse 3 i exam

_______________________________________________________________________________________________

v. 3

Måndag: Läsa s. 80-104 + ordkunskap 5

Tisdag: Läsförståelse 4 i exam

Onsdag: Ordkunskap 6 + genomgång av muntlig uppgift 

_______________________________________________________________________________________________

v. 4

Måndag: Läsa s. 105-125 + ordkunskap 7

Tisdag: Läsförståelse 5 i exam

Onsdag: Ordkunskap 5-7 genomgång + start ordkunskap 8

________________________________________________________________________________________________

v. 5

Måndag: Läsa s. 126-145 + ordkunskap 8

Tisdag: Läsförståelse 6 i exam

Onsdag: Ordkunskap 8 genomgång + start ordkunskap 9

________________________________________________________________________________________________

v. 6 

Måndag: Läsa s. 146-186 + ordkunskap 9

Tisdag: Läsförståelse 7 i exam

Onsdag: Ordkunskap 9 genomgång + start ordkunskap 10

________________________________________________________________________________________________

v. 7

Måndag: Förberedelse muntlig uppgift 

Tisdag: Genomförande muntlig uppgift samt ordkunskap 10

Onsdag: Genomförande muntlig uppgift samt ordkunskap 11

_________________________________________________________________________________________________

Matriser

Sv SvA
Svenska år 9 HT-17 Läsa/förstå/återge och diskutera

Når ej målen
Når målen på en lägre nivå
Når målen på en högre nivå
Når målen på en mycket hög nivå
Läsa:
Du visar att du behöver mycket stöd och hjälp för att kunna läsa en skönlitterär bok/alternativ har inte läst boken
Du visar att du kan läsa en skönlitterär bok med flyt
Du kan läsa en skönlitterär bok med gott flyt
Du kan läsa en skönlitterär bok med mycket gott flyt.
Läsa och tolka:
Du visar svårigheter när det kommer till att återge innehållet i en bok och behöver träna mer på läsförståelse/alternativt har ej genomfört flera eller tillräckligt många av läsförståelserna för att en bedömning.
Du kan: utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i en utvald text.
Du kan: utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i en utvald text.
Du kan: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i en utvald text.
Muntligt/återge innehåll:
Du genomför ej den muntliga redovisningen, eller kan inte följa en röd tråd/är ej förberedd. Den muntliga redovisningen går ej att bedöma.
Du kan göra en enkel muntlig framställning utifrån bokens innehåll och visar på grundläggande läsförståelse.
Du kan: göra en utvecklad muntlig framställning utifrån bokens innehåll och visar på god läsförståelse.
Du kan göra en välutvecklad muntlig framställning av bokens innehåll och visar på mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: