Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme - fysik

Skapad 2020-12-21 09:56 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Fysik
Första delen i fysikområdet kommer handla om värme och värmeenergi. Vi kommer jobba med sidorna 42-56, 144-149 och avslutar kapitlet med prov vecka 4.

Innehåll

Fysik - värme och energi

I detta avsnitt kommer vi främst jobba med kap 3 samt sidorna 144-149. 

Området behandlar olika energiformer med fokus på värmeenergi. Vi går igenom hur värmeenergi påverkar olika ämnen, värmeöverföring, densitet och meteorologi. 

Området examineras genom ett prov vecka 4. Detta kan ändras beroende på om distansundervisningen fortsätter. 

 

För en översiktlig planering över terminen, se följande dokument. Finns även på classroom.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mE_WZlLfk2q78LZY4edodbELWFxLBQmA0RtMi77IVYQ/edit?usp=sharing

 

Nedan finns även en veckoplanering. 

Vecka 2.

 

Onsdag

Vi lär oss om vad energi är för något och varför energi är viktigt för hela fysiken.

-        Energiprincipen

-        Energiformer

-        Energiomvandling

Sidorna: 144-149

Uppgifter i classroom samt uppgifter sidan 149.

Torsdag

Värme är rörelse

Densitet och olika faser

*Luftballong – rislykta!

*Koka in vattenånga i en ballong

Sidorna: 42-43

Vecka 3.

 

Måndag

Vatten och temperatur 44-45

*Vattentank – vatten med olika temperatur har olika densitet

*Is har lägre densitet än vatten i flytande form

* värmeöverföring i olika material. 

Sidorna: 44-50

Onsdag

Meterologi

-        Högtryck och lågtryck

-        Värmeströmmar

-        Dimma

-        Hagel

Repetera avsnittet

Sidorna 53-56

 

Torsdag

Repetition. Jobba med uppgifterna i boken samt uppslaget s. 60.

 

Vecka 4.

 

Måndag

Repetition Jobba med uppslaget s. 60

 

Onsdag

Repetition Jobba med uppslaget s. 60

 

Torsdag

Repetition Jobba med uppslaget s. 60

 

 

Vecka 5.

Måndag

Repetition Jobba med uppslaget s. 60

 

Onsdag

Repetition Jobba med uppslaget s. 60

 

Torsdag

Prov kap 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Fy år 9 - Densitet, tryck, värme och väder

Underlag saknas
Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper för årskursen
Godtagbara kunskaper för årskursen
Godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller - partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Resonemang kring vardagliga företeelser och fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med området och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med området och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med området och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Kommunicera
Samtala om fysik
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: