Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4 B vt-21

Skapad 2020-12-21 10:15 i Drottningdals skola Norrtälje
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4B
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen kommer vi arbeta med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer också att jobba med enheter i längd, vikt och volym. Du behöver kunna hantera de fyra räknesätten och vi jobbar med geometri, koordinatsystem och symmetri. Vårt huvudsakliga arbetsmaterial är läroboken Favorit matematik 4B.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar
 • Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp.
 • Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4B.
 • Vi kommer att göra multiplikationstest.
 • Vi kommer att använda iPaden:
  • Där använder vi främst
   • studentlitteratur.se
   • elevspel.se
   • multiplikationstabellen.se
   • Ev. Nomp
 • Efter varje avslutat område gör vi ett prov. 

 

Detta ska bedömas :

 • Ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna och i samtal med andra.
 • Ditt arbete i boken och på arbetsblad.
 • Dina kunskaper och förmågor genom prov efter varje avslutat område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bråkform - addition och subtraktion
 • Ma  4-6
Du behöver mer träning i att räkna med addition och subtraktion med liknämniga tal i bråkform och blandad form.
Du har förmåga att räkna addition och subtraktion med liknämniga tal i bråkform och blandad form.
Du har god förmåga att räkna addition och subtraktion med liknämniga tal i bråkform och blandad form.
Decimalform - addition och subtraktion
 • Ma  4-6
Du behöver mer träning a att räkna addition och subtraktion med tal i decimalform.
Du har förmåga att räkna addition och subtraktion med tal i decimalform.
Du har god förmåga att räkna addition och subtraktion med tal i decimalform.
Bråk och decimaltal
 • Ma  4-6
Du behöver bli säkrare på sambandet mellan bråk- och decimalform.
Du kan se enkla samband mellan bråk- och decimalform.
Du visar säkerhet vid jämförelser mellan bråk- och decimalform.
Enheter
 • Ma  4-6
Du behöver öva mer på enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
Du har förmåga att göra enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
Du har god förmåga att göra enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
Enheter - beräkningar
Du behöver öva mer på att göra beräkningar med tal som kräver enhetsbyten, att du kan ta hänsyn till prioriteringsregeln och att du kan räkna med decimaltal.
Du har förmåga att göra beräkningar med tal som kräver enhetsbyten, samt där du behöver ta hänsyn till prioritering av räknesätten samt att kunna hantera decimaltal.
Du har god förmåga att göra beräkningar med tal som kräver enhetsbyten, samt där du behöver ta hänsyn till prioritering av räknesätten samt att kunna hantera decimaltal.
Enheter - problemlösning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver öva mer på att lösa problem där enhetsbyten krävs.
Du har förmåga att lösa problem som kräver enhetsbyten och beräkningar.
Du har god förmåga att lösa problem som kräver enhetsbyten och beräkningar.
Stora tal
 • Ma  4-6
Du behöver öva mer på att göra beräkningar i de fyra räknesätten med större tal, samt att jämföra större tal.
Du har förmåga att göra beräkningar i de fyra räknesätten när det är större tal. Du kan också jämföra större tal.
Du har god förmåga att göra beräkningar i de fyra räknesätten när det är större tal. Du har också god förmåga att jämföra större tal.
Geometri
Du behöver öva mer på namnen på de geometriska figurerna samt att kunna rita dessa på ett godtagbart sätt.
Du kan namnen på några olika geometriska figurer och kan rita dessa på ett godtagbart sätt.
Du kan namnen på de olika geometriska figurerna och kan rita dessa på ett tillfredsställande sätt.
Geometri - omkrets
Du behöver öva mer på att räkna omkrets.
Du har förmåga att beräkna omkrets.
Du har god förmåga att beräkna omkrets.
Koordinatsystem
 • Ma  4-6
Du behöver öva mer på att rita och ange punkter i koordinatsystem.
Du har förmåga att rita och ange punkter i ett koordinatsystem
Du har god förmåga att rita och ange punkter i ett koordinatsystem
Symmetri
 • Ma  4-6
Du behöver öva mer på symmetri.
Du har grundläggande förmågor om symmetri.
Du har goda förmågor om symmetri.
Begrepp
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper, men behöver öva mer på användningen av matematiska begrepp.
Använder enstaka matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver de matematiska begreppen med ord, bild och symbol. Visar på något samband mellan olika begrepp.
Använder flera matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver de matematiska begreppen med ord, bild och symboler. Visar på samband mellan olika begrepp.
Problemlösning
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper, men behöver öva mer på problemlösning.
Tolkar och löser problem. Beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Tolkar och löser problem. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: