👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunder Ljus och skugga

Skapad 2020-12-21 10:35 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Ett arbete där du utvecklar din förmåga att använda ljus och skugga för att skapa bilder.
Grundskola 4 – 5 Bild
I ämnet bild ska du prova på olika tekniker för att göra bilder. Under arbetet med ljus och skugga tränar du dig att använda blyerts i olika hårdhetsgrader. Genom att använda olika tekniker får du fram olika nyanser av grått som du använder för att ge bilden ett djup. Du tränar även på att titta på och samtala om bilder, för att se hur ljus och skuggor påverkar bilden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skapa ljus och skugga i dina bilder
 • skapa bilder med tydliga överskärningar fånga ljus och skugga i dina bilder
 • analysera uttryck, innehåll och funktioner
 • presentera dina bilder muntligt

 

Uppgifter

 • Ett vinterlandskap med skuggade trä ( vattenfärg)
 • 3d -gubbe med skugga ( aluminium)
 • Egen bild med skuggor  ( foto)  enkel bildanalys
 • Stilleben med skugga ( blyerts)            

 

 

Bedömning - vad och hur

Under gemensamma diskussioner, dina egna bilduppgifter och muntlig presentation bedöms hur väl du:

 - använder dig av skuggningsteknik för att framställa egna bilder

-  använder dig av överskärningar dvs. (Former som är längre fram i rummet skär över andra former.)

- fångar ljus och skugga i dina fotografier och skapar ett uttryck i bilden

- resonerar om fotografiers uttryck, innehåll och funktion 

- presenterar dina bilder

 

Instruktionsfilm

                   https://www.youtube.com/watch?v=tYnKdwFt74A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Skuggor

Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå
Du har ett budskap som inte framgår för betraktaren
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som tydligt framgår för betraktaren
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå
Du presenterar dina bilder utan anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med god anpassning till uppgiften
Resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer på en årskursanpassad nivå
Du beskriver bilder
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andas verk