Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för åk 5, Skills 5 - Unit 3

Skapad 2020-12-21 10:42 i Parkskolan Norrtälje
Planering för läromedlet Spotlight 4, kapitel 1 - 3.
Grundskola 5 Engelska
Du kommer att få träna på att skriva texter om något du varit med om, där du lär dig att skriva verb i dåtid (preteritum). Du kommer även att få läsa faktatexter om Canada och lära dig något om hur man beställer mat på restaurang.

Innehåll

Engelska för åk 5, Skills 5, Unit 3

1. Engelska för åk 5, Skills 5, Unit 3

- texter i preteritum

- Preteritum av oregelbundna verb

- frågeord

- genitiv

- sammanbidningsord

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och lyssna på talad engelska i olika sammanhang, t ex via filmer och hörövningar i workbook. Du kommer också att få skriva korta texter och tala engelska med dina kamrater och med läraren.

5. Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du deltar muntligt i genomgångar och andra talövningar, du kommer att få visa att du förstår talad och skriven engelska i olika sammanhang, bland annat genom en liten diagnos i slutet av arbetsområdet.

6. Kunskapskrav

När Unit 3 är avslutat förväntas du kunna följande:

- Skriva en enkel text i dåtid om något du varit med om

- Genitiv - tala om vem äger något

- Beställa mat på restaurang

- Sammanbindningsord som and, so och because

- Ord från friluftsliv

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska för åk 5, Skills 5 - Unit 1

Deltagit
Nivå 1
Nivå 2
Höra
Du kan förstå innehållet i faktatexter om djur
 • En  E 6
 • En  E 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Läsa
Du kan läsa och förstå faktatexter om djur
 • En  E 6
 • En  E 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texer om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Tala
Du kan muntligt beskriva ett djur.
 • En  E 6
 • En  E 6
Du har deltagit i undervisningen och visar att du är på väg att nå målen.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Skriva
Du kan skriva en faktatext om ett djur.
 • En  E 6
 • En  E 6
Du har deltagit i undervisningen och är på väg att nå målen.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt i skrift med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: