Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-12-21 10:43 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Ett temaområde under tre veckor i en åk 4.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Under några veckor kommer du att få arbeta med att förstå magnetism. Du kommer att få göra enkla experiment, att få titta på film och bildspel och du kommer att få redovisa dina kunskaper på olika sätt.

Innehåll

SYFTE

Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna på att:

FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna på din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att se likheter och skillnader i experimenten

 FÖRSTÅ BEGREPP - t ex repellera, attrahera, nord- och sydpol

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och argumentera

MÅL

Målen med arbetsområdet är att du:

 • får nya kunskaper om magnetism och kan visa det t ex genom att använda fysikaliska begrepp.
 • kan resonera om magneter och deras fysikaliska samband.
 • kan genomföra experiment på ett säkert och fungerande sätt.
 • kan dokumentera resultaten av dina experiment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy

BEDÖMNING MAGNETISM

->
->
->
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera
I enkla resonemang om magneter kan du koppla till fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om magneter kan du koppla till fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter kan du koppla till fysikaliska samband.
Experiment
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: