Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västanbyn, åk 6, VT:21: Hinduism och Buddhism, Ida Andersson

Skapad 2020-12-21 10:46 i Västanbyns skola Sandviken
Arbete med religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Religionskunskap Bild
Vi börjar vårterminen med religion! Under vecka 2-7 ska vi lära oss mer om världsreligionerna hinduism och buddism. Vi ska också jämföra dessa med de abrahamitiska religionerna samt asatro och samisk tro. Vi avslutar med att jämföra religionerna för att hitta likheter och skillnader.

Innehåll

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Ha gemensam och individuell faktaläsning.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem.
 • Skriva en faktatext om religionerna utifrån lärandematrisen.
 • Måla en mandala - meditativ bild.

Bedömning:  
Jag kommer att bedöma dina kunskaper om Buddhism och Hinduism utifrån förmågorna i matrisen nedan. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

-ditt engagemang på lektionerna.

-att skriva en faktatext om världsreligionerna utifrån matrisen.

 

 

Uppgifter

 • Mandala

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re Bl
Hinduism och buddhism

Hinduism och buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVER OM HINDUISM
Sammanfattar med hjälp av begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
och använder 3 av begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
och använder 4 av begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
och använder ALLA begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
SKRIVER OM BUDDHISM
Sammanfattar med hjälp av begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
och använder 3 av begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
och använder 4 av begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
och använder ALLA begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
JÄMFÖRA
Jämför hinduism och buddhism
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver 1 skillnad och 1 likhet mellan hinduism och buddhism.
skriver 2 skillnader och likheter mellan hinduism och buddhism.
skriver 2 skillnader och likheter mellan hinduism, buddhism och 1 monoteistisk religion (kristendom, judendom, islam).
HUR RELIGIONEN PÅVERKAR LIVET
Att leva som en hindu
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
ger 1 exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien.
ger 1 POSITIVT och 1 NEGATIVT exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien.
ger 1 positivt och 1 negativt exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien SAMT SKRIVER NÅGRA EGNA ÅSIKTER OM HUR DU TROR KASTSYSTEMET PÅVERKAR HUR MÄNNISKOR UPPLEVER SINA EGNA LIV.
HUR RELIGIONEN PÅVERKAR LIVET
Att leva som en hindu
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver 1 anledning till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig.
skriver 2 anledningar till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig SAMT JÄMFÖR EN MAT-REGLER FRÅN 1 ANNAN RELIGION
skriver 2 anledningar till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig samt jämför en mat-regel från 2 andra religion.
SPÅR AV RELIGIONER
Spår av samisk och fornnordisk religion idag
 • Re  E 6
skriver kort om asatro och samisk religion och ger 2 exempel hur religionerna syns i det svenska samhället idag.
skriver kort om asatro och samisk religion och ger 2 exempel hur religionerna syns i det svenska samhället idag.
skriver kort om asatro och samisk religion och ger 2 exempel hur religionerna syns i det svenska samhället idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: