Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material och dess egenskaper

Skapad 2020-12-21 10:54 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Materials egenskaper
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi lär oss sortera material och föremål efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga, och om de flyter eller sjunker i vatten. Vi ska även titta lite på hur människornas användning och utveckling av material ser ut samt hur man kan källsortera enkelt olika material.

Innehåll

Mål

- Du ska kunna sortera olika material och föremål efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

- Du ska visa förståelse för hur något material människan använt utvecklats genom historien ex klädesplagg, kärl/påse samt fordon.

- Du ska visa att du kan källsortera enkla saker/material samt delta i samtal om återvinning.

Arbetssätt

- Vi kommer att se på korta filmklipp om material och utifrån dessa diskutera olika egenskaper.

- Vi kommer att ställa hypoteser och utföra experiment där vi undersöker materialens olika egenskaper.

- Vi kommer att samtala om hur saker/material har utvecklats under tid samt hur man kan källsortera.

Bedömning

- Du ska kunna göra en hypotes och tillsammans med några kamrater utföra experiment.

- Du ska kunna ge exempel på några materials olika egenskaper.

- Du ska kunna berätta/visa genom bild hur något material människor använt utvecklats under tid.

- Du ska kunna berätta om hur några material kan källsorteras.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: