Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning Ht-åk 2

Skapad 2020-12-21 10:57 i Björkåsskolan Grundskolor
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i matematik för årskurs 2.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter HT-åk 2

På väg att nå förväntade kunskaper för höstterminen åk 2
Förväntade kunskaper för höstterminen åk 2
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-200)
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25)
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50)
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100
Beräkna
Addition, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15 samt lättare multiplikationstal
Likhetstecknets betydelse
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-7
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-20
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: