Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4- Almanackan, klockan och tidsskillnad

Skapad 2020-12-21 11:20 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Du får i detta område lära dig att skriva datum på olika sätt, beräkna tidsskillnader, läsa av tidtabeller och arbeta med både analoga och digitala klockor. Dessutom över vi många förmågor då vi i grupp tillverkar egna brädspel om tid!

Innehåll

Innehåll

Syfte: 

Att kunna klockan och ha en bra tidsuppfattning är viktigt i vårt vardagliga liv. Du kommer i detta arbetsområde att få utveckla och fördjupa dina kunskaper om detta så att du känner dig bekväm att använda dig av det i din vardag och i problemlösningsuppgifter.

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • genomföra förtest för att se vilka delområden du redan behärskar
 • arbeta i matteboken 
 • arbeta i par/grupper med problemlösning och begreppsövningar
 • genomföra exit-tickets
 • arbeta med problemlösning och problemlösningsmetoder i helklass (EPA)
 • tillverka egna brädspel som handlar om klockan
 • göra skriftliga avstämningar

 

Lärandemål; vad ska du lära dig?

När vi avslutat detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 •  arbeta med problemlösning
 •  använda rätt matematiska begrepp
 •  kunna välja rätt metod till uppgifter
 •  kommunicera dina redovisningar både muntligt och skriftligt
 •  resonera kring olika lösningar 

 

Du ska också utveckla kunskaper om:

 • att läsa av och bestämma tid, både analogt och digitalt
 • att läsa av almanackor
 • att skriva datum på olika sätt
 • att beräkna tidskilnader
 • att lösa problemlösningsuppgifter som handlar om tid
 • att konstruera ett spel med tillhörande regler

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda rätt metod till rätt uppgift
 • lösa uppgifter
 • lösa problemlösningsuppgifter
 • kommunicera dina uträkningar muntligt och skriftligt
 • resonera kring dina och andras lösningar

Underlag för bedömning är:

- hur du kommunicerar och resonerar om matematik muntligt och skriftligt under lektionerna

- exit-tickets

- skriftliga avstämningar/test

- ditt brädspel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4 - almanackan, klockan och tidsskillnad

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Utvecklingsområde
Begreppsförmåga
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att beskriva och använda begreppen i välkända sammanhang på ett sätt som oftast stämmer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att beskriva och använda begreppen i bekanta sammanhang på ett sätt som fungerar väl.
Du behöver öva på matematiska begrepp och kunna visa att du kan begreppen. Detta kan du göra genom att beskriva och använda dem i olika sammanhang.
Problemlösningsförmåga
Du kan lösa enkla problem på ett sätt som oftast fungerar. Detta gör du genom att välja och använda strategier och metoder som till viss del är anpassade till uppgiften.
Du kan lösa enkla problem på ett fungerande sätt. Detta gör du genom att välja och använda strategier och metoder som är anpassade till uppgiften.
Du behöver öva på att lösa enkla problem på ett fungerande sätt. Du behöver visa detta genom att välja och använda strategier och metoder som är anpassade till uppgiften.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder som oftast fungerar. Det gör du genom att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med bra resultat.
Du kan välja och använda fungerande matematiska metoder. Det gör du genom att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bra resultat.
Du behöver öva på att välja och använda matematiska metoder som fungerar. Detta behöver du visa genom att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemangsförmåga
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Detta gör du genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Detta gör du genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du behöver öva på att i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Du behöver visa detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som kan föra resonemangen framåt.
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift på ett sätt som oftast fungerar.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift på ett ändamålsenligt sätt.
Du behöver öva på att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: