Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En stad

Skapad 2020-12-21 11:22 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål

Innehåll

Pedagogisk planering i modersmål                                        Språk: italienska

 

Årskurs: 7-9

Antal lektioner: 6

Arbetsområde:

Skriva, Kultur och samhälle

Tema

En stad

Syfte

     formulera sig och kommunicera i skrift.

     reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Mål

     Eleven ska kunna skriva utvecklade ord och meningar;

     Eleven ska kunna använda och skriva ämnesspecifika ord om städer;

     Eleven ska kunna skriftligt beskriva bilder av städer;

     Eleven ska kunna jämföra och beskriva olika städer i Sverige och i landet där modersmålet talas;

     Eleven ska kunna beskriva problem och utmaningar i stadsplanering

Centralt innehåll

Skriva

     Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Kultur och samhälle

     Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

     Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas.

Bedömnings

aspekter

(utifrån lektions målet)

 

Eleven kan:

     skriva utvecklade ord och meningar

     använda och skriva ämnesspecifika ord om städer;

     skriftligt beskriva bilder av städer;

     jämföra och beskriva olika städer i Sverige och i landet där modersmålet talas;

     beskriva problem och utmaningar i stadsplanering

Undervisning - Arbetssätt med elevens inflytande

     Eleven kommer att öva på att skriva om det valda temat

     Eleven söker information

     Eleven intervjuar

     Sammanfatta det som man har samtalat om i gruppen med stöd av EPA modellen, Venn diagram, mm

     Läsa och sammanfatta faktatexter om städer, samtala om innehållet i jämförande förhållningssätt mellan hemlandet och Sverige

Utvärdering

     Vad var det nya lärandet med temat? Vad som var svårt? Hur ska du göra för att använda de här kunskaperna i andra sammanhang?

     Var arbetssätt, metoder, stoff relevanta för arbetsområdet? Vad var det som var bra och vad behöver jag ändra för att det ska vara bättre? Vad kan jag ta vidare i fortsatt undervisning?

 

v.1   Temaintroduktion (läraren)

 

v.2   Eleven söker och samlar information

- Vad heter staden?

- Var ligger den?

- Antal invånare (som kommun och som storstad)

- Stadens historia i korta drag

- Viktiga monument (torn, torg, byggnader, slott arena osv.)

- Lägg bilder och kommentera

 

v.3   Stadens problematiker:

(föroreningar, trafik, parkering, kriminalitet, osv.)

- Infrastruktur (motorvägar, tåg, hamn, flygplats)

- Stadens utveckling (stadsplanering)

 

v.4   Jämföra staden du har valt med en stad i Sverige

 

v.5   Digitalisering (presentation i Powerpoint)

 

v.6   Utvärdering (Tillsammans i klassen)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: