👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My planets-

Skapad 2020-12-21 11:38 i IPS Biskopsgården The International Preschool AB
Förskola
We will work with the mini-theme, Space for the spring term. We will talk about the planets in our solar system, look at pictures, draw our own planets, color, create with the help of different materials in our classroom, sing songs and dance, talk about weightlessness in space. Can we go to the moon? Can we go to the other planets? What type of planet is it? Is it made of water, gas or soil? Vi kommer jobba med tema Rymden i vartermin. Vi kommer att prata om planeter i vårt solsystem, titta på bilder, rita egna planeter, måla, skapa med hjälp av olika material, sjunga sånger och dansa, prata om tyngdlöshet i rymden. Kan man åka till månen? Kan man åka till andra planeter? Vilken typ av planet är det? Är det gjord av vatten, gas eller jord.

Innehåll

We will work with:

Song and music: To sing songs about space and planets. We will watch youtube and UR where different movies are available about Space, we will also look for facts from books.

Bild: The children will draw our planets and we will let the children create with different materials and technics.

Approach: To learn our solar system and planets. We will use the internet to search for facts about our planets. 
Vi kommer att arbeta med:

Sång & Musik: Att sjunga sånger om rymden och planeterna. T.ex. Blinka lilla stjärna, "The solar system song".

Tillvägagångssätt: Att lära känna vårt solsystem och planeterna. Vi använder oss av internet för att söka fakta om våra planeter. Vi tittar på Youtube  och UR där olika filmer finns om Rymden, vi  söker i faktaböcker.

Bild: Barnen ritar våra planeter och  vi låter barnen skapa med olika typer av material och tekniker.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18