Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FSKL Modersmål Franska VT21

Skapad 2020-12-21 11:38 i Modersmål Trelleborg
Att kunna svenska språket och ditt modersmål franska ger dig stora möjligheter i framtiden!
Grundskola F – 1 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Utifrån detta utvecklar du hela dig!

Innehåll

Centralt innehål

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer:

Individuellt arbete,

lästräning. Alphabetetet. Från bilder till bokstav till enkla ord. Ljud.  (on , ou, in en, au, eu ...)

Skrivning.  Alphabetetet. Från bilder till bokstav till kopiera enkla ord. Ljud ( on , ou, in en, au, eu ...) och jämförelse Franska / Svenska

Form och färg.

Om kroppen.

Om djur och natur.

Jämföra

Assosiationer

Om kläder

Para ihop.

Siffror från 1-20

MATERIEL:

lärobok, L´Imagerie du réveil

litterära verk,

Sagor. Böcker och stenciler

film annimering och enkla språkprogram på nätet.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna känna igen

 Den franska alfabetet.

Olika ljus ( Les sons)

 

Former

Siffror och räkna till 20

Prata och beskriva utifrån enkla bilder bilder

Skriva av bokstäver och enkla ord.

   

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP i modersmål för FSKL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen ditt namn (LUS 1).
Du känner till läsriktningen (LUS 2).
Du gör enkla jämförelser (ljud, bokstäver mellan modersmål och svenska t.ex. i ditt namn och korta ord).

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ml
 • Ml
Du känner igen alfabetet i modersmål.
Du bekantar dig med bokstäverna och dess uttal.
Du vet att en skriven bokstav har ett ljud (LUS 3).

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver ditt förnamn.
Du känner till skrivteckens form och riktning.
Du skriver ditt efternamn.
Du skriver av vissa korta ord och gör enkla jämförelser och beskrivningar (ordens längd, antal stavelser i ordet).

Språkproduktion och språkförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår en enkel instruktion av 2-3 led.
Du återberättar enkelt vardagliga händelser.
Du återberättar vardagliga händelser på ett mer utvecklat sätt.
Du berättar enkelt var du bor och hur du bor.
Du deltar i samtal och dialog på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och uttrycker dåtid, nutid och framtid.
Du berättar enkelt om din familj och du nämner familjemedlemmar.
Du samtalar om vissa vardagliga ting på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder pluralformen av vissa substantiv.
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig eller pratar med dig.
Du förstår vad en åldersanpassad text eller handling handlar om (t.ex. svarar på frågor).
Du återberättar en text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du återberättar en text på ett relativt fungerande sätt och du anger någon detalj.
Du återberättar en text eller en handling respektive tolkar en bild på ett väl fungerande sätt och anger flera detaljer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger vissa färger, kroppsdelar, mat, djur, klädesplagg.
Du anger och förstår vissa ord på form, storlek och antal.
Du förstår vissa ord om rumsuppfattning och prepositioner.
Du tackar och hälsar artigt.
Du använder begrepp av veckodagar och årstider.
Du namnger veckodagar och årstider i ordning. Du känner igen namn på månader.
Du känner igen och delvis kommer ihåg vissa rim och ramsor.
Du leker med språket i rim och ramsor (t.ex.: hus-mus).
Du rimmar på egen hand.
Du räknar till 20.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du kan vissa korta verser, rim och ramsor från områden där modersmålet talas.
Du känner igen vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du kan och berättar om vissa traditioner och högtider från området där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: