Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål FRANSKA-ÅK7-9

Skapad 2020-12-21 12:02 i Modersmål Trelleborg
Verbböjning i present (repetition) samt futurum *-ER Verb * Reflexiva verb *-IR Verb *-RE Verb * Oregelbundna verb:bl.a aller-faire-venir
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Innehåll

SYFTE: Att utveckla förmågan…

-          Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-          Att urskilja språkliga former och strukturer i det franska språket

-          Att använda böjningsregler muntligt och skriftligt.

CENTRALT INNEHÅLL:

-          Franska grundläggande struktur i jämförelse med svenskans

-          Strategier för att skriva olika typ av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

-          Ord och begrepp för att uttrycka åsikter, kunskaper samt känslor.

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du ska kunna…

-          Skriva texter på franska genom att använda böjningsregler för de regelbundna verben samt även några oregelbundna verb i present och futurum.

-          Känna igen skillnaden mellan de olika typer av futurum (futur simple-futur proche) och när de används.

-          Känna igen och påpeka verben i en text och ändra/manipulera de efter effekten du vill eller behöver ge till olika mottagare.

-          Delta i en diskussion och använda de rätt verbböjningarna för att göra dig förstått av olika mottagare.

 

Dina texter har ett innehåll och språklig variation.

Dina texter påvisar beskrivningar och struktur.

Du ställer frågor och framför åsikter på ett detaljerat sätt.

Du för samtalen och diskussionen framåt.

Du förbereder och genomför muntliga redogörelser.

Dina redogörelser har inledning, innehåll och avslutning och är anpassade till syfte, mottagare och sammanhang.

GENOMFÖRANDE:

-          Du tränar och lär dig böjningsregler utantill

-          Träna med övningar både under lektionen och hemma

-          Läsa olika slags texter och studera hur verben böjs och används inom hela meningar.

-          Genomföra diskussioner om olika ämne för att öva reglerna inom autentiska samtal.

-          Du Läser olika genre av texter och svara på frågor

BEDÖMNING: 

Bedömning sker på:

-          Utvecklande formativa samtal 

-          Genomförandet av läxorna

-          Arbetet Inlämnas i tid

-          Kunskapsprov

-          Skriftlig och muntlig redogörelse av vald genre, 

            Sök-läsa efter mer information

           Textanalys och egna skrivna reflektioner.

Tema denna termin.

1. Vad är poesi och hur är den strukturerad.

2. Egen produktion av poesi

3. Fabel: J. de la Fontaine. eget val "Le renard et le corbeau#

4. Fördjupnings arbete med symbolliken. Olika betydelser i antikens historia. Folktro och mystik.

5. Försjupningsarbete  i dåtida samhälle

4. Molière. Biografi och analys av eget vald pjäs  

E-NIVÅ

Du uttrycker dig muntlig och skriftlig så att andra förstår.

Du skriver texter på ett kortfattat och enkelt sätt.

Du visar hur språken (modersmålet och svenska) är uppbyggda.

Du gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.

Du deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer.

Du ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.

Du uttrycker dig med hjälp av kända ord/fraser så att andra förstår.

Du berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt.

Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation, som har enkel struktur.

Du anpassar presentationen till viss del till syfte, mottagare och situation.

C-NIVÅ

Du uttrycker dig på ett tydligt sätt så andra förstår.

Du utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara och använder då ett varierat språk.

Du visar med tydliga exempel hur språken är uppbyggd och jämför då modersmålet och svenska.

Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter, diskuterar och ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.

Du uttrycker dig genom att använda ordförrådet och tempus på ett säkert sätt för att utveckla innehållet i budskapet.

Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.

Du förbereder och genomför en utvecklad presentation, Muntligt eller skriftligt vars struktur fungerar relativt väl.

I din presentation finns även detaljer med.

Du anpassar presentationen till syfte, mottagare och situation.

A-NIVÅ

Du uttrycker dig skriftligt och muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

Du använder ordförrådet på ett tydligt och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga dina händelser.

Du skriver texter av olika slag med en stil som passar till situationen samt som har en mycket tydlig struktur.

Du kan använda rätt tempus i rätt sammanhang.

Du är medveten om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenskan. Du kan förklara dem,  och använder dina kunskaper i olika sammanhang.

Du använder ett väl varierat och väl nyanserad språk anpassad till mottagaren.

Du beskriver och förklarar samt uttrycker dina tankar och åsikter med mycket gott flyt.

Du förbereder och genomför en välutvecklad skriftlig och muntlig presentation vars struktur fungerar väl.

Du kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.

Du anpassar presentationen väl till syfte, mottagare och situation.

DOKUMENTATION:

-          Lärarens eget material

-          Grammatik böcker med övningar

-          Litteratur historia. Pressartiklar-faktatexter-skönlitteratur

-          Verbböjningar

-          framgångsrikt skapade presentationer résume, fördjupningar och analyser. Diskussioner och egna                   åsikter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: