Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris källkritik åk 4

Skapad 2020-12-21 11:48 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola F
Vi arbetar med källkritik och funderar kring "sanningar".

Matriser

Lärandematris källkritik åk 4

=>
=>
=>
Jag
Eleven kan föra... underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
enkla och till viss del Kan ge något resonemang kring bilder.
utvecklade och relativt väl Kan ge några resonemang kring bilder.
utvecklade och väl Kan ge flera resonemang kring bilder.

Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
=>
=>
=>
Jag
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett… urval av källor och för då... resonemang om informationens användbarhet.
avgränsat enkla Kan förklara någon källa med något resonemang.
avgränsat utvecklade Kan förklara någon källa med några resonemang.
avgränsat välutvecklade Kan förklara någon källa med flera resonemang.

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * söka information från olika källor och värdera dessa.
=>
=>
=>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: