Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål FRANSKA. åk 1-3

Skapad 2020-12-21 11:46 i Modersmål Trelleborg
Språk Är människans främsta redskap för att tänka, kommunisera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskap i flera språk ökar också möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationella studier och arbetslivet.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Matrisen är gjord utifrån avstämningspunkterna. Kursplanen i modersmål och Lgr 11.

Innehåll

Lärandemål/Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkförmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisning/Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om bilder, filmer, drama
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning - bokstäver, ord, siffror
 • tema-arbeten
 • träning i att återberätta
 • digitala medier: dator, kamera, Ipad...

 

Genomförande

Eleven ska ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.

 

 

 

 

 

 

 

Läraren ska...

Bedömning/Kunskapskrav

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

 • talar på modersmålet och deltar i samtal om  bekanta ämnen, sätter ord på vad du tänker och tycker, dvs. framför egna åsikter
 • kan berätta med egna ord om dina upplevelser och vardagliga händelser
 • kan läsa, förstå och återberätta innehållet i elevnära texter
 • utökar ditt ordförråd
 • kan stava och skriva enkla ord och meningar
 • uttrycker dig skriftligt - elevnära texter, meddelanden, brev

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP: Modersmål åk 1-3

Modersmål åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna - Tala - Samtala
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig.
Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Läsa
Du känner igen flera bokstäver.
Du kan alla bokstäver och kan läsa ord och enkla meningar själv.
Du förstår det du läser.
Du kan läsa ihop bokstäver till ord.
Du kan läsa enkla texter.
Du kan berätta vad texten handlar om.
Skriva
Du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver.
Du kan skriva av ord.
Du kan skriva av meningar.
Du kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Du kan skriva egna ord.
Du kan skriva egna meningar.
Kultur och samhälle
Du kan någon sång, ramsa och/eller lek på modersmålet.
Du känner igen någon saga och/eller myt från modersmålets språkområde.
Du känner till en författare och/eller någon kulturperson från modersmålets språkområde.
Du känner till någon högtid ur modersmålets tradition.
Du känner till något om mattraditionen från området där modersmålet talas.
Du känner till något om traditionell musik från området där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: