Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd

Skapad 2020-12-21 11:53 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig att organisera och hålla i ett möte.

Innehåll

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

Innehåll och konkretisering av målen:

Undervisningen ska bidra till att elevens utvecklar förtrogenhet (...) med demokratiska principer och arbetssätt.

Arbetssätt och samverkan med andra ämnen:

Klassråd hålls varannan vecka. 
En elev är ordförande och håller i mötet,
en är sekreterare och skriver protokoll.
Detta skiftar enligt ett rullande schema.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att beskriva hur möten organiseras och genomförs

Hur ska det bedömas?

Med hjälp av diskussioner och observationer under klassråden.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  SOSyfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  •  SOSyfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Kunskapskrav
  •  SO   3Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras

 

 

 

 

Matriser

SO
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: