Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-12-21 12:03 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Skapa förståelse och insikt om faror, respekt och möjligheter på nätet.

Innehåll

Innehåll

 

Läroplansmål(demokrati,​ elevinflytande, social färdigheter, jämställdhet, skapande, lek): ”Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Vad ska eleven lära sig, förstå och förmå?

 

Att det är viktigt att vara källkritisk när man är ute på internet. Skapa förståelse och insikt om faror, respekt och möjligheter på nätet. 

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 

Kunna söka information från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. Förmågan att respektera och skapa respekt för andra på nätet.

 

 

Kunskaper och färdigheter:

Du ska:

·      Kunna ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker.

·      Kunna titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället.

·      Du kan söka information från en källa som någon visat dig.

 

 Bedömning:

Vad ska bedömas:

·      om du kan delta aktivt i en diskussion.

·      om du kan söka information från en källa.

·      om du kan ta in information från olika medier och prata om det.

 

Undervisning. Hur gör vi?

Aktiviteter

·      Diskussioner

·      Genomgångar

·      Filmer

·      Rita

    Forska på internet

 

Material och teknik:

·      Genomgångar.

·      Filmer från UR.

·      Ipad/laptop

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  SvSyfte söka information från olika källor och värdera dessa.
  •  SOSyfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  •  SOSyfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • Centralt innehåll
  •  Sv  1-3Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  •  Sv  1-3Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  •  SO  1-3Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

SO
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: